tandwiel
LEDEN VAN DE STUURGROEP STERK:

“Het kan altijd beter”

Hun positie is te onduidelijk. Ze zijn te onzichtbaar, vinden leden van de stuurgroep STERK.

LEES VERDER


“Ik wil iets betekenen voor de medewerkers.”

Wie met leden van de stuurgroep STERK spreekt, hoort dat ze ‘zoekende’ zijn. Wat is hun rol bij de verSTERKing van de organisatie? Wat kunnen ze bijdragen? Hoe zit het met het mandaat van de leden? De leden realiseren zich dat ze nog ‘een slag’ te maken hebben. Hun positie is te onduidelijk. Ze zijn te onzichtbaar, vinden ze.

Joyce Luttenberg, lid van de stuurgroep: “We kunnen als stuurgroep een bijdrage leveren, maar we zullen moeten uitpluizen wat de randvoorwaarden zijn om succes te hebben. Wat hebben we nodig? Daar zijn we mee bezig.”

Veel informatie over STERK komt niet bij de stuurgroep terecht, maar gaat rechtstreeks naar het managementteam, hebben ze gemerkt. Peter Molenkamp, ook lid van de stuurgroep: “Terwijl je bij STERK juist wilt dat zoiets andersom gaat, van onderop naar boven. Informatie zou niet of niet alleen bij het management terecht moeten komen, maar (ook) bij de stuurgroep. Leg een probleem bij de stuurgroep neer; welke kant moet het op? STERK wil dat zaken worden geregeld binnen de driehoek van cliënt, cliëntvertegenwoordiger en medewerker. Alle drie de groepen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.”

De stuurgroep bestaat uit drie leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR), een lid van de Ondernemingsraad (OR), een medewerker (Joyce), twee leden van het managementteam en een coach Medezeggenschap (Peter). Joyce sloot zich pas recent aan bij de stuurgroep. Ze volgde een collega op die de stuurgroep verliet. “Ik wil iets betekenen voor de medewerkers”, licht ze toe.

TERUG VERDER

Beslissingen
Peter heeft zichzelf opgeworpen om deel te nemen aan de stuurgroep. “Ik hoorde over de oprichting van een stuurgroep, dat er managers, ouders/verwanten en medewerkers in zouden gaan zitten, maar geen cliënten. Verwanten komen natuurlijk op voor de cliënten, maar zij hebben ook de rol van familielid. Ik zit er nu om de stem van de cliënten te vertolken. Ondertussen proberen we ook op andere manieren de zeggenschap van cliënten beter te organiseren.”

Hij is enthousiast over het gedachtegoed van STERK: “Ik ben er voorstander van om beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.”
Op de vraag hoe de leden vinden dat STERK verloopt, antwoordt Peter: “Wisselend. De resultaten zijn zo verschillend dat je er eigenlijk geen algemene uitspraak over kunt doen. Er zijn groepen waarbij STERK goed gaat, maar er zijn ook teams die ondanks de verSTERKing nog aan het worstelen zijn.” Hij vindt dat er veel veranderingen in één keer op de teams zijn afgekomen.

Joyce, zelf persoonlijk begeleider op de Pluvierstraat in Enschede: “Eerst kon je de teamleider laten beslissen, nu moet je dat samen doen. Als je allemaal dezelfde insteek hebt, dan heb je een basis.” Peter vult aan: “Teams moeten op één lijn zitten. Soms kan je dat bereiken met hulp van verSTERKers, soms zijn daar anderen voor nodig.”

TERUG VERDER

“Ik ben er voorstander van om beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.”

Inbreng
Peter: “En de bedoeling is dat je verwanten betrekt. Voor sommige groepen is dat wennen.” Joyce: “Ja, en voor de verwanten zelf ook.” Peter: “Ook daar zie je wisselende resultaten.” Verder vindt hij dat de rol van cliënten prominenter mag zijn. “Veel teams stellen vast dat cliënten al veel inbreng hebben, bij andere teams is dat toch minder dan gedacht. Het kan altijd beter.”

Al doende is de afgelopen tijd besloten niet op alle groepen alle STERKmethodes in te zetten. Alleen de methodes waar de groep behoefte aan heeft, worden gebruikt, volgens Peter. Ook het tijdpad voor de verSTERKing van groepen is losgelaten. Duidelijk is dat STERK niet voor het einde van 2017 is afgerond.

“Eerst kon je de teamleider laten beslissen, nu moet je dat samen doen. Als je allemaal dezelfde insteek hebt, dan heb je een basis.”

Zelf zet de stuurgroep de Japanse methode ‘Kaizen’ in, een aanpak in productiviteitsverbetering. Die komt erop neer dat een probleem zodanig wordt ontleed dat het bij de kern kan worden aangepakt. Zo probeert de stuurgroep te zoeken naar oplossingen, zodat ze daadwerkelijk iets kan bijdragen aan STERK.
TERUG

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden