ORTHOPEDAGOOG EN LOGOPEDIST:

“Groepen hoeven niet alles
ZELF_typo
te doen”

Behalve coaches, begeleiders, cliënten en verwanten zetten ook artsen, logopedisten, orthopedagogen, ergo- en fysiotherapeuten zich in voor STERK. Zo ook Liesbeth Buiten (rechts) en Angélique van Faassen (links).
LEES VERDER

“Ik kon ze attenderen op de landelijke kenniskring waar De Twentse Zorgcentra deel van uitmaakt.”

Gedragskundige Liesbeth Buiten en logopediste Angélique van Faassen dragen hun steentje bij aan STERK, aan de verSTERKing van de woongroep Rondweg 24 in Losser om precies te zijn.

Angélique, die nog weinig ervaring heeft met STERK: “Ik wilde graag meedoen. Dan weet ik hoe het proces loopt.” Liesbeth die al bij meerdere groepen aansloot: “Ik denk dat ik bij Rondweg 24 echt iets kan toevoegen. Voor mij is het belangrijk op de hoogte te zijn van het proces waar een team in zit.”

STERK draagt bij aan meer zeggenschap, vindt Angélique. “De cliënt staat voorop. Er zijn meer mogelijkheden voor begeleiders om zelf na te denken, creatief te zijn.”

Liesbeth ziet als gevolg van STERK verandering bij alle groepen, ook als ze nog niet zijn verSTERKt. “Sommige groepen zitten wel te wachten tot ze worden verSTERKt, maar ze zijn zelfsturend, dus ik zou zeggen, ga nu al aan de slag met het team. Het is niet zo dat alleen door STERK alles anders en beter wordt. Maar als je nu al aan de slag gaat, dan kun je bij STERK effectiever zijn, beter kiezen waar je aan wilt werken.”

Zelf doen
Verder heeft ze de indruk dat sommige teams die al zijn verSTERKt, denken dat ze alles zelf moeten doen. “Maar dat is een misvatting. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Juist in een organisatie als deze kun je hulp vinden als je die nodig hebt. Je hoeft dat sollicitatiegesprek niet alleen te doen, bijvoorbeeld. De stap naar ondersteuning kan nog meer worden gezet.”
TERUG LEES VERDER

Liesbeth, opgeleid als orthopedagoog, heeft in de verbeterteams gezeten van woongroep Ledeboer 4 en de dagbestedingsgroepen Bosrand A. Ze nam deel aan verbeterteams die zich bezighielden met communicatie en met de visie op mensen met een ernstige meervoudige beperking. “Ik weet veel van zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking, dus dat was heel mooi. Ik ben daar bij De Twentse Zorgcentra bovenregionaal mee bezig. Ik kon lijntjes leggen; betrek de regio erbij, ga bij andere groepen kijken, ik kon ze attenderen op de landelijke kenniskring waar De Twentse Zorgcentra deel van uitmaakt.”

Grote rol
Bij de verSTERKing van Rondweg 24 zagen de cliëntvertegenwoordigers niet zo’n grote rol voor zichzelf weggelegd, vertellen Liesbeth en Angélique. De verwanten vinden dat het goed loopt op de groep en dat de begeleiders en behandelaren de cliënten eigenlijk veel beter kennen dan zijzelf.
Angélique wilde wel graag aansluiten: “Behalve dat ik wil weten hoe het proces gaat, denk ik bij deze groep ook een aanvulling te kunnen geven, vooral voor de individuele cliënt, bijvoorbeeld als het gaat om meer zeggenschap. Ik ken cliënten uit de groep goed. Aan de hand van de cliënt zelf, op basis van wat de begeleiding vertelt en enkele tests, kan ik zien wat iemand nodig heeft om zich beter te kunnen uiten. Dat geeft handvatten voor meer wederzijds begrip. Als ik het proces van STERK straks beter ken, kan ik ook kijken hoe ik beter kan aansluiten bij de groepsleiding.”
TERUG

“Juist in een organisatie als deze kun je hulp vinden als je die nodig hebt.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden