VOORZITTER ONDERNEMINGSRAAD

“We moeten wat meer in balans komen”

Het is goed dat de regie zoveel mogelijk komt te liggen bij medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers, maar die verandering is voor teams soms heel heftig, volgens OR-voorzitter Nanda Boerkamp.
LEES VERDER

Er is zo veel op teams afgekomen, dat het zoeken is. Je ziet dat veel teams dachten, als we die zestien weken van verSTERKen achter de rug hebben, dan zijn we er…

De vraag hoe het gaat met STERK en de introductie van zelforganiserende teams, is niet gemakkelijk te beantwoorden. “Het is een zoektocht”, reageert Nanda Boerkamp, voorzitter van de ondernemingsraad (OR) en lid van de stuurgroep die STERK begeleidt.

Een zoektocht? Hoe bedoel je dat?
“Ik denk dat we heel veel tegelijk hebben ingezet: het meer zelf organiseren, het proces van STERK, de teamleiders die zijn verdwenen, de komst van coaches. Er is zo veel op teams afgekomen, dat het zoeken is. Je ziet dat veel teams dachten, als we die zestien weken van verSTERKen achter de rug hebben, dan zijn we er, maar dat blijkt in de praktijk niet het geval. Er zijn teams die er bij gedijen, maar ook teams die het moeilijker vinden.”

Hoe komt dat?
“Om alle ballen in de lucht te houden, heb je een stevig team nodig. Als een team nog niet zo goed samenwerkt, dan wordt het moeilijker. Een team moet een bepaalde mate van taakvolwassenheid hebben voordat het met STERK te verbeteren is. Als je te vroeg begint, vraag ik mij af of er voldoende blijft hangen.”

Je bent behalve voorzitter van de OR ook lid van de stuurgroep die STERK begeleidt. Kun je iets zeggen over jouw rol in de stuurgroep?
“Wat ik weet van STERK weet ik vooral uit mijn werk als coach in Losser, en van wat ik om mij heen hoor en zie, niet omdat ik in de stuurgroep zit. De stuurgroep zelf is ook bezig met een zoektocht. Waartoe zijn wij op aarde? Hoe verhouden we ons tot STERK en tot elkaar.”
TERUG LEES VERDER

De OR is vanaf het begin kritisch geweest. Hoe is dat nu?
“Wij zijn kritisch en blijven kritische vragen stellen. We hebben laatst ons advies over STERK weer gelezen en veel van wat daar in stond, is nog actueel. VerSTERKen is iets anders dan zelforganiserende teams. We vonden het belang van een stevig, actief team onderbelicht. VerSTERKers en coaches zien dat nu ook. Die pakken dat op, van onderaf – heel erg STERK dus. Ondertussen is de OR zelf ook zoekende. Hoe kunnen we medezeggenschap bedrijven op een manier die aansluit bij STERK? Een plan voorgelegd krijgen en daar advies over uitbrengen, past niet erg bij de uitgangspunten van STERK.”

Wat kun je nog meer over het effect van STERK zeggen, behalve dat het een zoektocht is?
“STERK heeft beweging gebracht – je ziet dat mensen eerder het gesprek aangaan – maar ook zorgen.”

Waarom bezorgd?
“Wij willen graag kaders zien. Wat is het speelveld? Dat is te onduidelijk. Je ben zelforganiserend, dus ga je aan de slag, maar je bent ook onderdeel van een organisatie. Wat verstaat De Twentse Zorgcentra onder zelforganiserende teams? Waar liggen welke verantwoordelijkheden? Zolang dat niet helemaal helder is, weet ik niet of iedereen de visie tot in zijn of haar tenen voelt. Een grote organisatie mag best zeggen wat ze van teams verwacht. We zijn van een beheersmatige naar een losse organisatie gegaan. De komende tijd moeten we weer wat meer in balans zien te komen.”
TERUG

STERK heeft beweging gebracht – je ziet dat mensen eerder het gesprek aangaan – maar ook zorgen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden