VerSTERKers, coaches en managers.
De Twentse Zorgcentra kent sinds eind 2014 een aantal nieuwe functies. Maak kennis met coach Jolanda Jacobs, verSTERKer Lilian Krukkert en manager Hans Henkelman.

“Hier liep ik warm voor”
VERSTERKER LILIAN

“Cliënt moet kunnen kiezen”
COACH JOLANDA

“Het is een proces van jaren”
MANAGER HANS

Lilian Krukkert was medewerker Expertiseteam Kortdurende Ondersteuning (en doet dat werk deels nog) en is nu één van de elf verSTERKers bij De Twentse Zorgcentra. Ze heeft inmiddels drie groepen verSTERKT en is nu met twee groepen bezig.

Waarom wilde jij graag verSTERKer worden?
“Een tijd geleden kregen we uitleg over de andere koers die we zouden gaan varen; van hiërarchie en protocollen naar professionals die weten wat goed is voor de cliënten. Die cliënten weten dat zelf ook heel goed. Ze kunnen vaak goed aangeven wat ze willen, ook zonder woorden. Daar liep ik warm voor, voor die verandering. Ik dacht, hier geloof ik in, hoe moeilijk het misschien ook zal zijn.

Voorheen bedacht het management wat er nodig was, maar dat management kan dat niet voor elke cliënt bekijken. Toen ik de vacature voor verSTERKers zag, wist ik, dat moet ik gaan doen. Als ik het belangrijk vind dat de regie bij de mensen komt te liggen, dan moet ik daaraan bijdragen. Dat is mijn drijfveer. In de loop van de tijd kom je dan de harde waarheid tegen.”

Wat is die harde waarheid?
“We hebben altijd alles van bovenaf georganiseerd. Met het verhaal van onze bestuurder en de nieuwe visie verander je die cultuur niet zomaar. Dat gaat niet met één bespreking of één training, dat kost tijd en vraagt oefening. Je ziet wel dat er mooie dingen ontstaan, maar je ziet ook de worsteling, het vallen en opstaan. Wij doen dat wel samen: familie, begeleiders, coaches en behandelaars. Je moet nu samen bedenken hoe de groep het zelf kan regelen. Dat is het zwaarst voor de begeleiders. Ik zie dat ze heel hard werken en dat ze wel eens vergeten om hulp te vragen.”

Wat is jouw rol?
“Mijn werk bestaat eruit om samen met groepen te kijken naar wat ze willen ontwikkelen, wat ze willen bereiken en welke stappen daarvoor nodig zijn. Dat kan per groep heel verschillend zijn. We gebruiken daar STERKinstrumenten voor die het team blijvend kan inzetten, zodat het team zichzelf continu kan verbeteren.”
TERUG

Jolanda Jacobs was teamleider van een aantal groepen en is nu één van de 24 coaches bij De Twentse Zorgcentra.

Bevalt je baan als coach?
“Het is een veelzijdige functie. Je kunt er zelf invulling aan geven. Iedereen doet het anders, hoewel we met alle coaches wel de overeenstemming zoeken. We hebben samen een opleiding gedaan. Daar hebben we onze rol zoveel mogelijk helder proberen te krijgen. Waar loop je tegenaan? Wij leveren maatwerk. Je rol kan per groep verschillen.”

Wat is je rol?
“De groepen vragen je vooral als ze niet meer weten hoe ze met iets moeten omgaan. Sinds de teamleiders weg zijn, zijn er veel taken bij het team terechtgekomen. Als coach ondersteun je de groep bij het maken van keuzes. Je hebt een ondersteunende rol bij de teamontwikkeling. Soms vragen ze advies, soms geef ik ongevraagd advies; hebben jullie daar en daar al eens aan gedacht? Dat is dan mijn persoonlijke tint. De oplossing is aan henzelf. Mijn rol is ook om verbinding te leggen tussen cliënt, verwant en begeleider.”

Hoe staat het met STERK?
“Dat gaat goed. De passie voor de zorg is er gewoon. Er zijn veel taken bijgekomen die extra druk geven, maar je ziet nu dat groepen de ondersteunende diensten steeds meer aanspreken. Ze weten elkaar beter te vinden. STERK draagt vooral bij aan de zeggenschap van cliënten; ze worden serieus genomen, krijgen een stem. Hoe anders was dat vroeger, toen ik hier begon. Ouders brachten hun kind tot de hoofdingang en wisten niet eens bij wie het woonde. Door de jaren heen hebben we allerlei golfbewegingen gehad, maar de cliënt is er altijd alleen maar beter uitgekomen. Binnen de mogelijkheden moet een cliënt kunnen kiezen, invloed hebben. Daar gaat het om.”
TERUG

Hans Henkelman was clustermanager en is nu één
van de zes managers van De Twentse Zorgcentra. Samen met manager René Brands en regiomanager Joyce Jacobs is hij verantwoordelijk voor Losser en omgeving.

Over zijn werk
“Wij zijn het aanspreekpunt als er zaken zijn waar besluiten over moeten worden genomen en ondersteunen op deze manier groepen om de regie te nemen.”

Leuke baan?
“We zijn nog zoekende. Net nadat de teamleiders en clustermanagers waren verdwenen, zagen wij, de managers, onze mailboxen volstromen. We kregen honderden mailtjes, meer dan we konden beantwoorden. Vanaf dat moment zijn we bezig geweest om mensen de weg te wijzen.

Zelf problemen oplossen
Het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk zelf problemen oplossen. Dat heeft er wel toe geleid dat mensen dingen anders zijn gaan doen. STERK betekent eigen kracht en regie. Daar zijn medewerkers nu mee bezig, samen met cliënten, hun vertegenwoordigers en wat mij betreft ook heel dicht bij de coaches en gedragskundigen.”

Wat is jouw rol?
“Wij monitoren. Wij kunnen groepen gevraagd en ongevraagd steunen. Wat je ziet is dat mensen worstelen met hun nieuwe rol binnen het proces van STERK. Er zijn mensen die om hulp roepen. Daar waar ik die signalen krijg, ga ik zelf naar groepen toe. Sinds januari 2016 zijn we als managers bezig met ‘keukentafelgesprekken’. Naar aanleiding van vragen over de begroting hebben wij gezegd: ‘Wij gaan met de groepen zelf praten.’ In gesprek kunnen we van elkaar leren en elkaar ondersteunen.”

Wat hoor en zie je dan?
“Dat verschilt, maar je ziet veel groepen worstelen. Ze werken reactief; oplossingen worden achteraf bedacht, niet vooraf. Problemen blijven soms bestaan. Ze hebben het gevoel dat de tijd ontbreekt om problemen structureel op te lossen. Ze zijn gewend om te zorgen voor… en niet te zorgen dat… Mensen zijn heel begaan met hun werk en welwillend, maar ze weten nog niet goed hoe ze het zelf moeten organiseren. Dat hoeven ze niet alleen te doen, maar samen. Dat is een proces van jaren.”
TERUG

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden