Ze waren een nieuw team, de medewerkers van Rondweg 33. Vele personeelswisselingen waren hieraan vooraf gegaan. En ze waren verantwoordelijk voor een nieuwe cliëntengroep binnen De Twentse Zorgcentra: NAH+; Niet Aangeboren Hersenletsel.

De ‘+’ staat voor hierbij voor gedragsproblematiek. Vijf mannen en twee vrouwen wonen hier nu ruim een jaar. Het was best een spannende periode. Het team was dan weliswaar compleet, maar niet alles verliep nog zoals men graag wilde. Ondanks dat er vanuit de organisatie werd geïnvesteerd in teambuilding en deskundigheidsbevordering, ontbrak er iets. De communicatie verliep niet vlekkeloos en het echte teamgevoel was ver te zoeken. Maarten Roord, één van de twee persoonlijk begeleiders (naast 6 begeleiders) vertelt: “We stelden onszelf steeds dezelfde vragen.

Ze besloten de afdeling Leren & Ontwikkelen te vragen hen te helpen.

Er volgde een intakegesprek waarin de verwachtingen naar elkaar werden uitgesproken. Daarna volgde een dag ‘coaching on the job’ – het ‘werkplek-leren’. Maarten: “De afdeling Leren & Ontwikkelen was daarbij niet sturend, maar volgend. Wíj hadden immers een vraag? De adviseur Leren & Ontwikkelen luisterde en deed ons diverse werkvormen aan de hand. Heel prettig, deze manier van werken. Gaandeweg de dag hadden we al een koers uitgestippeld. Waren grote thema’s waar we aan wilden werken benoemd. En: voelden we ons meer dan daarvoor een team.”

TERUG LEES VERDER

“De open vraag van het team waarin vooral het onderzoek naar de teambeleving en teamontwikkeling centraal stond was een mooi beginpunt”, vertelt Diana Koeleman, één van de drie adviseurs Leren & Ontwikkelen.

“Het gaf ruimte om de actualiteit centraal te stellen en vanuit (werk)ervaring een actieve dag te bouwen met als uitgangspunt: ‘Doen is het nieuwe denken!’ Goed om te zien was dat het team door het letterlijk samen te werken aan de verschillende opdrachten steeds beter richting kon geven aan waar zij als team samen voor willen gaan. Welke waarden zij belangrijk vinden en, vooral, hoe dit tot uiting komt in de dagelijkse praktijk met en rondom de cliënt. Want werkplek-leren gaat over dát werk dat je elke dag samen met cliënten en collega’s vorm geeft en waar vragen stellen, uitproberen, fouten maken en terugkijken op keuzes bij hoort. Want wat heb jij, wat hebben jullie nodig om dichtbij, deskundig en vanuit eenvoud zorg te verlenen? In dat onderzoek doet de afdeling Leren & Ontwikkelen graag mee!”

TERUG HET TEAM

polaroid_mironne
Ik ben Mironne Kuiphuis. Sinds 1 januari  ben ik als adviseur werkzaam  bij de afdeling Leren & Ontwikkelen.

Mironne Kuiphuis: “Opleiding en ontwikkeling lopen als een rode draad door mijn loopbaan. Ik ben gestart met de PABO. Daarna heb ik de Z-verpleegkundige opleiding gevolgd op de LosserHof. Ik heb met veel plezier op diverse woongroepen gewerkt. Omdat het leren en ontwikkelen mij bleef boeien, heb ik de lerarenopleiding Verpleegkunde gevolgd. Na deze opleiding heb ik elf jaar gewerkt als praktijkopleider waarbij ik leerlingen en stagiaires begeleid heb tijdens hun leerproces.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als teamleider zorg/onderwijs. In deze functie heb ik veel samengewerkt met de scholen van het speciaal onderwijs. Door de samenwerking tussen De Twentse Zorgcentra en ZMLK dr. Herderschêeschool / VSO de Brug zijn samenwerkingsvormen tussen zorg en onderwijs ontwikkeld om kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en zorg op maat te bieden en te laten profiteren van hun recht op onderwijs. Een prachtige ontwikkeling. Mijn hart ligt dan ook bij het opleiden, coachen en ontwikkelen. Ik heb ervaren dat het leren voor iedereen nieuwe mogelijkheden creëert. Dat geeft groei een nieuw perspectief; om daar een steentje aan bij te dragen is mijn drive.”

TERUG

polaroid_tini
Ik ben Tini Kwint. Ik ben van origine Z-Verpleegkundige. Ontdekte ‘aan den lijve’ dat het leren van en met elkaar binnen het team, met verwanten en andere disciplines essentieel is om de kwaliteit van zorg aan de cliënt/bewoner te kunnen leveren. 

Tini Kwint:Ik ben me daarom gaan richten op het begeleiden en opleiden van nieuwe professionals (Methodische Praktijk Begeleiding leerlingen, scholing, coaching en intervisie van werkbegeleiders). Ik ontdekte vervolgens dat de mate waarin binnen teams ruimte is om te ontwikkelen verbinding heeft met de organisatiecultuur en de wijze van leidinggeven: wordt er feedback gegeven, is er een open sfeer, ruimte voor diversiteit e.d. Ik ben me daarom vervolgens (ondermeer) gaan richten op het scholen en coachen van leidinggevenden in coachend leiderschap.

Binnen De Twentse Zorgcentra houd ik me (ondermeer) bezig met het meer planmatig/bewust inzetten van leren en ontwikkelen, een module voor begeleiders die werken met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en de Handicap Experience. Rode draad is daarin het verder uitrollen van werkplek-leren. Werken en leren combineren past bij mij, ik heb mijzelf de afgelopen jaren doorontwikkeld door het volgen van lerarenopleidingen , bij- en nascholingen en de post master opleiding Leren, ontwikkelen en veranderen.”

TERUG

polaroid_diana
Diana Koeleman, adviseur Leren & Ontwikkelen, stapte in nadat Rondweg 33 de vraag aan afdeling Leren & Ontwikkelen had gesteld.

TERUG

lopen

Deze zin geeft mij inspiratie! Leren door gewoon te doen om vervolgens tijdens het werken en naderhand te bekijken hoe het is gegaan. Wacht niet om een eerste stap te zetten maar ga! Als adviseur Leren & Ontwikkelen binnen De Twentse Zorgcentra ben ik groot voorstander van klein kijken en beginnen met daar waar jij energie van krijgt. Want als leren en ontwikkelen leuk en uitdagend is, kost het geen moeite. En jezelf ontwikkelen is nou eenmaal niet iets extra’s, dat je ‘naast’ je werk doet. Dat gebeurt terwijl je samen met cliënten en collega’s bezig bent met waar je goed in bent, namelijk je werk uitoefenen! Die bewustwording, en het effect daarvan, daar wil ik aan bijdragen!

Kan ik iets voor je doen? Heb je vragen? Mail naar diana.koeleman@detwentsezorgcentra.nl of tweet naar @dianakoeleman.

Wil je weten waar de afdeling leren & ontwikkelen in kan ondersteunen?
Kijk dan eens op de: vernieuwde intranetpagina (alleen voor medewerkers) Hier vind je ook het ontwikkel-aanbod voor medewerkers EN cliënten. Of stuur een mail: lerenenontwikkelen@detwentsezorgcentra.nl Hier kun je terecht voor al je vragen rondom scholing, teamontwikkeling, intervisie en andere leer en ontwikkel thema’s Voor medewerkers EN cliënten!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden