Het is voor cliënten, maar ook voor medewerkers, goed en handig als iedereen binnen De Twentse Zorgcentra dezelfde ‘taal’ spreekt. Hiermee wordt bedoeld dat alle medewerkers werken vanuit dezelfde kennis, vaardigheden en houding. In het artikel ‘Ondersteuningsprofielen’ lees je daar meer over. Maar hoe zorg je ervoor dat álle medewerkers hetzelfde weten? De oplossing: een basisscholing voor iedereen.

Binnen De Twentse Zorgcentra houdt de afdeling Leren & Ontwikkelen zich voortdurend bezig met de scholing en ontwikkeling van medewerkers. Zo ook Myrthe Maris. In augustus 2020 startte ze als adviseur Leren & Ontwikkelen. De basisscholing was toen in de basis klaar, maar door de coronacrisis was het de vraag of medewerkers de scholing fysiek konden volgen. Myrthe: “Al snel bleek dat corona voorlopig nog zou blijven en dat online lessen veiliger waren. Toen moest de hele training omgezet worden in een online variant. Samen met een interne projectgroep, bestaande uit eigen medewerkers, en met een extern bureau uit Hengelo (Educared) hebben we dit gedaan. Een flinke klus, maar met een mooi resultaat.”

Zo ziet de basisscholing eruit

  • Elke medewerker schrijft zich in voor de basisscholing; zelfstandig en dus niet als team. Zo hoort een deelnemer ook casuïstiek van andere groepen en leer je meer.

  • In elke groep zitten ongeveer twaalf mensen en er zijn twee trainers; meestal een begeleider die daarvoor opgeleid is en een gedragskundige of andere medewerker met veel theoretische kennis.

  • De medewerker volgt een e-learning en heeft een werkboek.

  • De week na een online module is er een digitale bijeenkomst met de groep via MS Teams. Er wordt dan ingezoomd op het onderwerp dat de week ervoor theoretisch behandeld is.

  • Na de vierde week voert elke deelnemer een Meesterproef uit: een praktische opdracht die door de gedragskundige of coach wordt beoordeeld.

  • De basisscholing duurt acht weken: het kost elke medewerker twaalf uren (zeven uur voor de modules en opdrachten, en vijf uren voor de digitale interactiemomenten).

Eerst de achtergrond, dan de toepassing

Myrthe legt uit waar de basisscholing uit bestaat. “De training bevat basisonderwerpen waarvan De Twentse Zorgcentra vindt dat iedereen ze moet kennen. Onderwerpen die aan bod komen in de scholing zijn bijvoorbeeld hechting, leefklimaat en ‘Mijn Leven’.”

Deze basiskennis moet iedereen dus hebben. Afhankelijk van de groep (en daarmee het ondersteuningsprofiel) waarmee medewerkers werken, maken ze ook kennis met de methodieken LACCS en Triple-C. “Voorheen werd er binnen de organisatie met meerdere methodieken gewerkt”, vertelt Myrthe, “maar het is duidelijker – voor cliënten en medewerkers – als iedereen met dezelfde methodieken werkt. De organisatie koos voor de methodieken Triple-C en LACCS omdat deze goed aansluiten bij de visie van De Twentse Zorgcentra. Bij elke cliënt past een van deze twee, of zelfs beide methodieken.”

Ria van Dijk, begeleider (woongroep)

“Van tevoren dacht ik dat de basisscholing veel tijd zou kosten, maar dat viel erg mee. Ik ben achteraf vooral blij dat ik de basisscholing mocht volgen. Het gaf me een boost: ik had het gevoel dat ik stilstond, maar nu heb ik weer gewerkt aan mijn ontwikkeling. Dat de basisscholing zo’n succes was, kwam ook door het teamwork van de twee trainers, Louise Bijenhof en Susan Kruiskamp.

Eerder keek ik zelden naar de kleine signalen die een bewoner geeft. Sinds de basisscholing kijk ik heel bewust naar de cliënt en sta ik stil bij wat ik doe. Zoals het ochtendritueel: slaapt de bewoner nog, dan zing ik een liedje en doe ik voorzichtig een lampje aan. Tijdens het douchen zet ik een muziekje op. Ik kijk naar wat de cliënt wil. ‘Klein kijken’, heet dat. Het zijn die kleine dingen die het verschil maken voor een cliënt. En het is een cadeautje als die bewoner de rest van de dag rustig is en mij aankijkt en contact maakt.

Tijdens de lessen schrok ik soms: ik dacht onze bewoners goed te kennen, maar dat viel tegen. Dat bleek ook tijdens de Meesterproef. Ik beoordeelde bij dit onderdeel het leefklimaat van een van onze bewoners. Het cijfer dat daaruit kwam, was veel lager dan ik eerst dacht. Gelukkig weet mijn team nu op welke gebieden we moeten werken aan haar leefklimaat. En dankzij de basisscholing weten we ook hóé dit moet.”

Fase 1

Op dit moment worden alle medewerkers uit het primair proces (zoals de (persoonlijk) begeleiders) geschoold. “We verwachten dat in 2022 het grootste deel van deze groep is geschoold. Dat noemen we fase 1”, legt Myrthe uit. “Eind van dit jaar start fase 2: op teamniveau krijgen medewerkers dan onder meer een verdieping in LACCS of Triple-C. Dan wordt het echt maatwerk.”

Aan de inhoud van basisscholing fase 1 hebben ook cliënten meegewerkt. Ze zijn bijvoorbeeld te zien in video’s en vertellen over hun leefklimaat. Ook is alle inhoud eerst gevalideerd door een groep die speciaal voor de basisscholing in het leven is geroepen. Myrthe is trots op de samenwerking: “Het is heel waardevol dat de inhoud geschreven en gemaakt is door onze eigen mensen. Daarom spreekt het deelnemers aan.”

Echt iédereen

In de inleiding stond het al: álle medewerkers moeten de basiskennis hebben. Van vaktherapeuten en coaches, tot ict’ers en het management. Myrthe: “Natuurlijk volgen zij een aangepaste module. Er wordt een koppeling gemaakt tussen hun functie en onderwerpen als hechting, leefklimaat, Triple-C en LACCS.” Ook deze groep medewerkers is – als alles volgens planning loopt – nog dit jaar geschoold in de basistheorie.

Louise Bijenhof, teamondersteuner in Almelo

“Louise is een van de trainers van de basisscholing: “Samen met Susan Kruiskamp geef ik de basisscholing. Ik ben geen gedragskundige maar mijn theoretische kennis is zodanig dat ik de scholing kan geven en daarnaast ben ik LACCS-trainer. Susan en ik zijn een goed team: mijn theorie wordt aangevuld met Susans praktijkvoorbeelden.

“Louise is een van de trainers van de basisscholing: “Samen met Susan Kruiskamp geef ik de basisscholing. Ik ben geen gedragskundige maar mijn theoretische kennis is zodanig dat ik de scholing kan geven en daarnaast ben ik LACCS-trainer. Susan en ik zijn een goed team: mijn theorie wordt aangevuld met Susans praktijkvoorbeelden.

Het is leuk om de basisscholing te geven. Ik zie veel mensen uit de hele organisatie, ook uit de andere regio’s. In het begin was het even zoeken welke manier van lesgeven het beste werkt. We willen vooral dat de deelnemers hun ervaring delen, zodat men van elkaar kan leren. Soms is dat uitdagend, want de groepen zijn gemengd en niet altijd is direct duidelijk wat iemand van Ondersteuning aan Huis gemeen heeft met een medewerker die op een dagbestedingslocatie staat. Maar vaak gaat het juist erg goed: ik train nu een groep die erg divers is en de deelnemers komen met tips voor elkaar.

Het mooiste vind ik dat ik als trainer de medewerkers iets mag meegeven dat ze in de praktijk kunnen toepassen. Hoe klein het ook is. Zoals die begeleider die aangaf dat hij picto’s inzet voor een cliënt maar dat de cliënt alsnog vastloopt. Dan leg ik uit dat zelfs die meerdere picto’s waarschijnlijk te veel zijn. De begeleider was duidelijk erg enthousiast en zei er morgen direct mee aan de slag te gaan. Ook al maak ik maar een van de twaalf deelnemers zo enthousiast als deze collega; ik heb dan mijn doel bereikt.”

Hoe zit het met nieuwelingen?

Straks hebben alle huidige medewerkers de basisscholing gevolgd. Maar hoe zit het met nieuwe medewerkers? “Nieuwe medewerkers kunnen vrijwel direct starten met de e-learning, maar de interactieve, klassikale momenten gaan we anders aanbieden – bijvoorbeeld op bepaalde momenten in het jaar”, geeft Myrthe aan. Fase 2, de verdieping op teamniveau, is lastiger om aan te bieden aan individuele, nieuwe medewerkers. Myrthe vertelt dat nieuwe medewerkers deze verdieping grotendeels van de directe collega’s moeten krijgen. “Het team, samen met onder andere de gedragskundige en de coach, is verantwoordelijk voor het doorleven van de methodiek.”

Like dit artikel | 5

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden