De Regionale Klachtencommissie is een commissie die klachten afhandelt die binnenkomen vanuit de deelnemende zorginstellingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten die te maken hebben met onvrijwillige zorg. De algemene klachten zijn gerelateerd aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de klachten omtrent onvrijwillige zorg aan de Wet zorg en dwang (Wzd).

Lees verder

De Twentse Zorgcentra is één van de deelnemende zorginstellingen die gebruik maken van de Regionale Klachtencommissie. De Regionale Klachtencommissie bestaat uit leden die dit werk doen op vrijwillige basis en affiniteit hebben met de gehandicaptenzorg. Ze hebben verschillende achtergronden; zo zitten er in de commissie onder andere twee advocaten, een orthopedagoog, een arts en een psycholoog. De leden krijgen een kleine vergoeding voor hun commissiewerk, zijn onafhankelijk van De Twentse Zorgcentra en doen dit werk vooral uit maatschappelijke betrokkenheid.

Voorzitter Nancy ten Brummelhuis: “Ik vind het heel fijn dat ik mijn expertise niet alleen in mijn dagelijkse werk gebruik, maar ook op deze manier kan inzetten voor de maatschappij.”

Wanneer kan de Regionale Klachtencommissie benaderd worden?

In principe kan de Regionale Klachtencommissie benaderd worden als de andere manieren om een probleem op te lossen, uitgeput zijn. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk.

Nancy: “Het kan voorkomen dat iemand met een klacht het niet ziet zitten om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris. Dan is het geen probleem om rechtstreeks met de Regionale Klachtencommissie contact op te nemen. Het heeft echter de voorkeur dat mensen met een klacht het probleem eerst met de betrokkenen proberen op te lossen of contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van de organisatie.” De Regionale Klachtencommissie behandelt klachten van cliënten, maar ook van cliëntvertegenwoordigers of familieleden van cliënten.

Werkwijze

De Regionale Klachtencommissie werkt volgens een officieel vastgestelde werkwijze en is altijd onpartijdig. Het indienen van een klacht moet schriftelijk gebeuren. Hierbij zijn ook bewijzen nodig om de klacht te onderbouwen. De klachtencommissie deelt aan de betreffende organisatie mee dat er een klacht is ingediend en vraagt om een schriftelijke reactie daarop.

Als alle stukken binnen zijn, volgt er een zitting waarbij beide partijen aanwezig zijn en hun mening mogen toelichten. Nancy: “We zien vaak dat deze fase al leidt tot een oplossing waar beide partijen tevreden over zijn. Dat is ook wat we het liefste zien en wat de onderlinge verstandhouding van beide partijen ten goede komt. Als de partijen tijdens de zitting niet tot een gezamenlijke oplossing komen, volgt er een officiële uitspraak door de Regionale Klachtencommissie.

Beide partijen moeten zich hieraan houden. In alle gevallen wordt de gang van zaken, waaronder de klacht, de argumenten van beide partijen, de oplossing en/of de beslissing, opgenomen in een uitgebreide uitspraak. Zo is de afloop altijd duidelijk en weet iedereen waar hij aan toe is.

Like dit artikel | 9

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden