Een opvoedingsvraag en een (licht) verstandelijke beperking bij ouder of kind. Als daar in een gezin sprake van is, kan Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, oftewel IAG, ingezet worden. Jenet, Haya, Gerlinde en Marianne, de vier gezinsbehandelaars, vertellen wat gezinsbehandeling inhoudt.

Verwijzing

Haya: “Wij komen in gezinnen waar opvoedingsvragen spelen. Bijvoorbeeld doordat ouders het gedrag van hun kind niet begrijpen of niet weten hoe ze erop moeten reageren. Ook speelt langdurige overbelasting regelmatig een grote rol.” Jenet: “Wij kunnen dan meekijken en meedenken. Samen proberen we het probleem in beeld te brengen en te werken aan een oplossing.” De dames leggen uit dat de gezinnen via verschillende wegen op hun pad komen. Gerlinde: “Gezinnen kunnen doorverwezen worden door de kinderarts, de arts van de JeugdGezondheidsZorg, het consultatiebureau, de wijkcoach van de gemeente, het revalidatiecentrum, enz. Intern kunnen gezinnen ook doorverwezen worden, bijvoorbeeld door Orthopedagogisch Kind Centrum de Iemenkorf.”

Maatwerk in een standaard aanpak

De gezinsbehandelaars werken volgens de standaard IAG-methodiek en zijn hierin ook opgeleid. In deze methode wordt eerst een aantal weken de tijd genomen om kennis te maken en het gezinssysteem in kaart te brengen. Er wordt dan gewerkt aan het onderlinge vertrouwen en er wordt nagedacht over de doelen van de behandeling. Jenet: “We proberen samen met het gezin de doelen en het plan van aanpak op te stellen.” Haya vult dit aan: “We willen niet voorschrijven, maar proberen mee te denken. Het gezin kan zelf aangeven welk probleem er opgelost moet worden.” Na de kennismaking volgt de daadwerkelijke behandeling en wordt er gezocht naar een oplossing voor de geformuleerde hulpvragen. Gerlinde: “Ook de oplossing proberen we zoveel mogelijk door het gezin zelf te laten bedenken. Dan is de kans groter dat de aanpak ook echt gaat werken.” Marianne: “Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de gezinnen weer zo sterk in hun schoenen staan, dat ze de opvoeding weer zonder hulp aankunnen.” Een gemiddelde behandeling duurt 6-9 maanden, waarbij de gezinsbehandelaar 1 of 2 keer per week in het gezin komt.

IAG in de praktijk

Marianne neemt mij mee naar een gezin waar zij bij betrokken is geweest. De ouders, Mandy en Burak, vertellen over de tijd dat Marianne hen begeleid heeft in de omgang met hun zoon Serdal. Mandy: “Serdal was 2,5 jaar toen hij de diagnoses autisme en een verstandelijke beperking kreeg. We hadden geen idee wat dit betekende. Via de Iemenkorf zijn we toen doorverwezen naar IAG en kwam Marianne bij ons.” Marianne: “Na de kennismaking zijn we begonnen met psycho-educatie. Dit betekent dat we ons samen hebben verdiept in de diagnoses die Serdal had gekregen. Een stukje theorie dus. Daarna hebben we ons stap voor stap gericht op de thema’s die Mandy en Burak hebben aangedragen: voeding, slapen, communicatie en gedrag.” Mandy gaat hierop in: “Omdat Serdal niet praat, praatte ik ook niet tegen hem.

Van Marianne heb ik geleerd dat ik juist tegen hem moet praten, ook al praat hij niet terug. Nu zeg ik in korte zinnen wat ik ga doen om hem voor te bereiden. Ook gebruik ik plaatjes of pictogrammen als dat duidelijker is. Er is nu veel minder onbegrip tussen ons.” Mandy vertelt dat er in de behandeling onder andere gebruik is gemaakt van filmopnames. Ze lacht erbij: “Als ik nu terugzie hoe ik toen op Serdal reageerde, zie ik dat ik echt veel geleerd heb. Ik weet nu veel beter hoe ik met hem om moet gaan.” Marianne, Mandy en Burak zijn het eens: de behandeling is geslaagd; Mandy en Burak kunnen de opvoeding van Serdal nu weer aan!

Like dit artikel | 39

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden