De participatiewet en de participatieladder 


Op 1 januari 2015 is de participatiewet ingegaan. Het doel van deze ‘meedoen’-wet is om meer mensen, ook personen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen in een reguliere werkomgeving. Ook veel cliënten van De Twentse Zorgcentra hebben te maken met een arbeidsbeperking en vallen daardoor onder deze wet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Om in beeld te brengen in hoeverre mensen met een arbeidsbeperking (weer) participeren op de arbeidsmarkt, is de participatieladder ontwikkeld. Deze ladder bestaat uit zes treden. Hoe hoger de trede waar iemand ‘op staat’, hoe groter de participatie. Het gaat er niet om dat iedereen de hoogste trede bereikt, maar dat mensen stapjes omhoog zetten waar dat mogelijk is.

 

bijzonderemensen.com

Leer-werklijnen


Ook De Twentse Zorgcentra wil cliënten de mogelijkheid bieden om stapjes omhoog te zetten op de participatieladder. Daarom worden er leer-werklijnen ontwikkeld. Deelnemers aan een leer-werklijn doorlopen een persoonlijk ontwikkeltraject in een vakgebied dat ze zelf kiezen. In de leer-werklijnen worden acht werkvelden onderscheiden:

Een aantal leer-werklijnen is al in een vergevorderd stadium, de rest is nog in ontwikkeling.

Aan de slag

Bij deelname aan een leer-werklijn vindt er eerst een intake plaats. Tijdens de intake worden onder andere leerdoelen geformuleerd. Daarna gaat de deelnemer aan de slag met arbeidscompetenties en vakcompetenties. Arbeidscompetenties zijn van toepassing op alle leer-werklijnen en hebben te maken met algemene vaardigheden op het gebied van werken. Bijvoorbeeld op tijd komen en persoonlijke hygiëne. De vakcompetenties hebben te maken met de specifieke vaardigheden die voor de gekozen leer-werklijn nodig zijn. In de leer-werklijn Dienstverlening & Horeca zijn dit bijvoorbeeld het snijden van groente of het bedienen van de vaatwasser. Met behulp van instructiekaarten leert de deelnemer stap voor stap de vaardigheden op zijn vakgebied. Op oké kaarten worden de vorderingen bijgehouden. Uiteindelijk leidt dit tot het behalen van certificaten en het kunnen uitoefenen van een functie. In de leer-werklijn Dienstverlening & Horeca kunnen deelnemers bijvoorbeeld opgeleid worden tot de functie restaurantmedewerker.

Begeleiding en doorstroom


Bij de begeleiding van deelnemers aan de leer-werklijnen zijn verschillende medewerkers van De Twentse Zorgcentra betrokken:

  • De jobcoach van RuimBaan is betrokken bij de intake, het opstellen van leerdoelen en het ontwikkelen van instructiekaarten.

  • De begeleiders op de werklocatie begeleiden de cliënt bij het aanleren van de arbeidscompetenties en de vakcompetenties. 

Sommige deelnemers die een leer-werklijn doorlopen, kunnen uiteindelijk aan de slag in een betaalde functie buiten De Twentse Zorgcentra. Daarom werkt De Twentse Zorgcentra samen met diverse organisaties die cliënten een kans willen geven om in de praktijk te leren en daardoor stappen te zetten op de participatieladder. Deze cliënten bereiken trede 4 of 5 van de participatieladder en in sommige gevallen zelfs trede 6. Deze stap is niet voor alle cliënten weggelegd. Dat neemt echter niet weg dat iedere stap omhoog op de participatieladder waardevol is!


In de komende edities van de Dichtbij laten we deelnemers aan het woord die deelnemen aan een leer-werklijn.

Like dit artikel | 39

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden