In de serie Expertise geven we aandacht aan de verschillende expertises die De Twentse Zorgcentra in huis heeft. Eén voor één worden de diverse groepen behandelaren voorgesteld. In deze editie de logopedisten.

Lees verder

Logopedie: praten en meer

Logopedie, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Waarschijnlijk zullen de meesten van ons bij logopedie denken aan (leren) praten. Dat is inderdaad een onderdeel van het vakgebied logopedie, maar bij de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking richt logopedie zich meer op communicatie in brede zin. Mirjam Kotte en Diane in ‘t Veld, twee van de vijf logopedisten van De Twentse Zorgcentra, leggen uit wat het vakgebied nog meer inhoudt. 

Marianne Nijman, Angelique van Faassen, Diane in ’t Veld, Mirjam Kotte, Natasja Schmal (stagiaire) en Kristel Reefman

Logopedie nader bekeken

Diane: “Logopedie gaat over communicatie. Bij communicatie denken we vaak aan taal en aan gesprekken, maar communicatie met cliënten kan op veel meer manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld door gebaren, door het gebruik van pictogrammen of plaatjes, enz. Dit heet ondersteunende communicatie”.

De uitspraak van woorden oefenen bij logopedie.

Mirjam: “Het gaat erom dat we bij de cliënt analyseren welk probleem er in de communicatie optreedt en hoe we dat kunnen oplossen of verbeteren. Er is hierbij sprake van samenwerking met de gedragskundige en de persoonlijk begeleider”.


Diane: “Ook wonen er in de instelling veel cliënten met een verstandelijke beperking en autisme. Autisme vraagt om een specifieke aanpak in de communicatie. Daar kan de vakgroep logopedie bij helpen, omdat dat één van de specialismen van de vakgroep is”. De logopedisten zijn gespecialiseerd in de methode ‘Geef me de 5’.


Mirjam: “Een belangrijke voorwaarde voor de communicatie is het gehoor. Wij screenen, op verwijzing van de arts, het gehoor van de cliënt”. Naast hulpvragen op het gebied van communicatie krijgt de logopedie ook veel te maken met vragen op het gebied van kauw- en slikstoornissen. Hier komt ook de samenwerking met de andere disciplines van de organisatie om de hoek kijken. Er kan overleg zijn met diëtisten, praktijkverpleegkundigen of artsen als het gaat om slikproblemen, maar ook met andere paramedici.

De logopedisten geven scholing over autisme aan medewerkers, gebaseerd op de methode ‘Geef me de 5’.

Medewerkers

De ondersteuning vanuit de vakgroep logopedie richt zich vaak meer op de begeleiders van een cliënt, dan op de cliënt zelf. Diane: “Uiteraard wordt er ook met de cliënt zelf gewerkt als de situatie daar om vraagt, maar het komt vaker voor dat begeleiders uitleg krijgen of tips krijgen over de communicatie met hun cliënt.” Om daar handen en voeten aan te geven, nemen de logopedisten taal- en communicatietesten af of gaan zij kijken in de dagelijkse leefomgeving van de cliënt en maken een communicatieprofiel. Mirjam: “Zo kunnen we zien hoe de communicatie in het dagelijkse leven van de cliënt verloopt”. In principe zijn de vijf logopedisten gestationeerd in één van de regio’s Almelo, Enschede of Losser, maar uiteraard zijn ze bereid om voor elkaar in te vallen of casussen over te nemen als dat nodig is. Daarnaast hebben ze ieder hun eigen specialisme, dus een specifiek probleem kan aanleiding zijn om door te verwijzen naar een collega in een andere regio.

Cursussen

Behalve de begeleiding van individuele cliënten en hun begeleiders, biedt de vakgroep logopedie ook een breed scala aan cursussen. Voorbeelden hiervan zijn de cursus Casuïstiek Geef me de 5, die zich richt op begeleiders van cliënten met autisme. Daarnaast geven zij een workshop Ondersteunende communicatie en gebarencursussen. Een andere belangrijke cursus is de cursus ‘Veilig eten en drinken’. Deze zorgt voor bewustwording van kauw- en slikproblemen bij de cliënt en hoe daar mee om te gaan. De cursussen worden vooral gegeven aan medewerkers, maar soms ook aan ouders of cliëntvertegenwoordigers. Zo is de Hanen-oudercursus speciaal gericht op ouders in communicatie met hun kind. Diane: “Dit maakt ons werk ook zo leuk. We hebben met heel veel verschillende situaties, problemen en mensen te maken. Geen enkele dag is hetzelfde.” Wat wel elke dag hetzelfde is, is het doel: net als de andere vakgroepen streeft ook de vakgroep logopedie naar een goed leven voor elke cliënt.

 Tijdens de workshop ondersteunende communicatie maken medewerkers kennis met verwijzers zoals plaatjes en voorwerpen.

Like dit artikel | 151

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden