Van links naar rechts: Nienke Blikman, Eline Roeloffzen, Fulya Cakir, Marian Stevelink en Ceciel Engelhart

Als team werken we verspreid over de gehele organisatie. Daar waar we de meeste afspraken hebben, vinden we wel een plekje om te werken. Maar we hebben ook een werkplek in de Waagh, de Veldmaat te Losser en in Wierden.

Iedere week beginnen we met de weekstart waarbij het hele team aanwezig is. Dit is een mooi moment om elkaar te zien en om informatie uit te wisselen;

 Wat ging er goed afgelopen week?

 Wat is relevant voor mijn collega’s om te weten?

 Waar ben ik afgelopen week tegenaan gelopen?


Daarnaast pakken we soms ook een thema aan om dieper op in te gaan. Bijvoorbeeld het evalueren van een onderzoek. Wat gaat er goed, wat niet en wat kan er beter?

Vandaag neem ik deel aan de klankbordgroep ‘Mijn Leven’. Onder leiding van Erik Boerkamp (regiomanager Almelo) hebben wij eens per 6 weken een overleg. Tijdens de klankbordgroep ‘Mijn Leven’ bespreken we o.a.:


 Wat gaat er goed in ‘Mijn Leven’?

 Wat gaat er niet goed en wat kan er beter in ‘Mijn Leven’?

 Technische ontwikkelingen vanuit Nedap (leverancier van ‘Mijn Leven’) in ‘Mijn Leven’.

 Ontwikkelingen vanuit wet- en regelgeving die betrekking hebben op de ondersteuningsplan-systematiek.


Voor vandaag staat het volgende op de agenda: de technische update, de laatste stand van zaken rondom het percentage actuele zorgplannen en de evaluatie van ‘Mijn Leven’. Na de vergadering werk ik de verschillende actiepunten uit en zorg ik ervoor dat de juiste mensen hiermee aan de slag gaan.

Magazine leren van incidenten

Een van de taken die wij hebben binnen het team is het mede vorm geven aan het incidenten-magazine ‘Incident? Leermoment!’. Voorafgaand aan de totstandkoming van het magazine hebben we een redactieoverleg met de bestuurder, medewerker communicatie, een regiomanager en 2 medewerkers van Kwaliteit en Veiligheid. Hierin bepalen we wat het thema wordt en wie geïnterviewd wordt. Vervolgens gaan we medewerkers interviewen die betrokken zijn geweest bij het incident/thema en wordt er een foto gemaakt. Het interessante van het magazine is dat veel medewerkers deze situaties zullen herkennen en dat we veel kunnen leren van elkaar door te delen.

Samen met enkele collega’s van ons team, de afdeling Leren en Ontwikkelen, gedragskundigen en persoonlijk begeleiders zijn we bezig geweest om een  instrument  genaamd ‘Reflectie op goede zorg’ te ontwikkelen. Reflecteren op de zorg is een belangrijk onderdeel in het kwaliteitskader en het ondersteunt de medewerkers van het primair proces bij het vormgeven van goede zorg. Bij de ontwikkeling hebben we gebruik gemaakt van bestaande instrumenten en methodieken zoals LACCS, Triple-C en de reflectierugzak. Het instrument dat wij hebben ontwikkeld, wordt in april verspreid op de groepen en bestaat uit drie onderdelen:


 Reflectie op goede zorg (wat is reflectie, waarom willen we dat en hoe doe je dat?)

 De thema’s (de thema’s uit het kwaliteitskader en een eigen gekozen thema)

 De methodieken (welke methodieken en werkvormen kun je gebruiken om te reflecteren)

Ik ben de afgelopen periode druk bezig geweest met het verwerken van de input voor het kwaliteitsrapport. Dit jaar hebben we samen met cliënten, begeleiders en collega’s van verschillende afdelingen voor de input gezorgd, zodat iedereen zich kan herkennen in de inhoud van het rapport.


Binnenkort gaan we het rapport presenteren aan een aantal cliënten. Zij mogen dan aangeven of zij nog iets missen in het rapport. Daarnaast bespreken we het rapport met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht.


Vandaag heb ik ook een overleg gehad met Erik Boerkamp (regiomanager Almelo) over het implementeren van de visie op nachtzorg. Binnenkort ga ik met een aantal mensen uit de werkgroep op bezoek bij een collega-organisatie. We hopen hier ervaringen uit te kunnen wisselen en tips te ontvangen.

Sinds kort werken Eline Odding en Myrthe Huberts bij de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Ze gaan het team tijdelijk ondersteunen op verschillende onderwerpen.


Eline: Ik ben vanuit Bureau de Bont (adviesorganisatie) sinds 1 januari voor twee dagen per week werkzaam voor de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Ik ben bezig om het handboek verder op te schonen zodat het een helpende en toegankelijke plek wordt waar alle informatie is te vinden voor medewerkers om hun werk goed uit te kunnen voeren. Het is vandaag vrijdag, een rustige dag hier op De Twentse Zorgcentra. Een ideale dag om alles goed uit te gaan werken en volgende week te gaan bespreken met mijn collega’s!

Myrthe: Ik ben 4 februari gestart als trainee op de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. De komende tijd ga ik de organisatie ondersteunen bij verschillende onderwerpen. In de eerste week heb ik veel mensen leren kennen en ben ik aanwezig geweest bij de Welkomdag voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze informatieve maar vooral ook leuke middag ben ik veel te weten gekomen over de organisatie en heb ik kennis mogen maken met een van de bewoonsters. Een mooie start binnen De Twentse Zorgcentra!

Ik was vandaag aanwezig bij een mooie bijeenkomst voor leerlingen werkzaam bij De Twentse Zorgcentra.

Er werd een workshop gehouden over zeggenschap en meervoudig kijken: ‘Kijk eens door de ogen van de bewoner/medewerker/ familie’. Ga je dan misschien anders kijken?


Deze laatste werkvorm komt voort uit een mooi project waar ik aan bij mocht dragen. Ik wilde graag weer een keer meekijken en horen hoe de mensen dit nu ervaren. We kregen mooie en waardevolle reacties. Ook zijn er tips om nog te verbeteren en te verbreden en dit doen we natuurlijk graag.


Op de vlog zie je ook dat ik een overleg had over de wet Zorg en Dwang met Annamiek van Dalen (raad van bestuur) en Gertrud Steenhof (arts). Deze wet gaat in op 01.01.2020 en wat betekent dit nu? Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij… Wordt vervolgd!


Zijn er vragen dan zijn we gemakkelijk te bereiken via de mail: stafbureaukwaliteitenveiligheid@detwentsezorgcentra.nl

Like dit artikel | 20

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden