In de serie Expertise geven we aandacht aan de verschillende expertises die De Twentse Zorgcentra in huis heeft. Eén voor één worden de diverse groepen behandelaren voorgesteld. In deze editie de fysiotherapeuten.

Lees verder

(On)gewoon

Fysiotherapie. Het lijkt zo gewoon. Veel mensen zijn weleens bij een fysiotherapeut geweest. Met rugklachten, een verdraaide knie, een tenniselleboog, een sportblessure, enz. Toch is fysiotherapie bij De Twentse Zorgcentra allesbehalve gewoon. Eelco, sinds 2016 in dienst als fysiotherapeut, legt uit waarom.

Doelgroep

“Bij mensen met een verstandelijke beperking is er vaak meer aan de hand dan alleen een fysiek probleem. Daarom moeten we goed observeren en letten op de context en bijkomende factoren.” Een combinatie van problemen vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij samengewerkt wordt met artsen, gedragskundigen, ergotherapeuten, paramedici, begeleiders, familie en andere disciplines. Ook kan een combinatie van problemen er toe leiden dat de fysiotherapeut op een andere manier moet communiceren met de cliënt. Eelco: “Soms kan een cliënt niet zeggen waar hij last van heeft. Dan moet je ‘omdenken’: op een andere manier ontdekken wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld door een spelletje te spelen waarin de cliënt bepaalde bewegingen moet maken.” Kort samengevat probeert de fysiotherapeut de beperking in vitaliteit of functionaliteit helder te krijgen en te onderzoeken of hij kan helpen bij het verbeteren hiervan.

Lopen

De specifieke kenmerken van de doelgroep vragen om een specifieke behandeling. Eelco legt uit dat veel behandeling gericht is op het behoud van functies of vaardigheden. Als voorbeeld noemt hij de behandeling van Harold: “Harold heeft een spierziekte, waardoor hij steeds moeilijker kan bewegen. We oefenen met hem door te lopen. Daarmee proberen we zijn conditie en gevoel voor evenwicht op peil te houden en te bereiken dat hij zo lang mogelijk zelf kan blijven lopen.” Bij José spelen er andere dingen. Ze is een keer gevallen en heeft problemen met één van haar knieën. Daardoor is ze een beetje huiverig geworden. “We onderzoeken samen met haar welke vormen van bewegen bij haar passen. Die gaan we dan trainen zodat ze zich in haar bewegen weer wat zekerder voelt.”

Slechte straten

Als laatste verschil met een ‘gewone’ praktijk voor fysiotherapie benoemt Eelco het grote oefenterrein. “Ik ben niet gebonden aan mijn kantoor of oefenruimte, maar ga vaak met de cliënten naar buiten. Waar anderen mopperen op kuilen en hobbels in de weg, ben ik er juist blij mee. Het is een prima oefenterrein, net als de bospaadjes en de grasvelden.” Verder benoemt Eelco dat hij ook regelmatig naar cliënten toegaat, bijvoorbeeld om te adviseren bij houdingsovergangen, het inzetten van hulpmiddelen als een rollator of rolstoel of om een tilliftinstructie te geven. “Veel cliënten hebben naast een verstandelijke beperking ook een fysieke beperking. We gaan dan naar hen toe om hen en hun begeleiders advies te geven in de dagelijkse woon- en werkomgeving.” Eelco sluit af: “Iedere dag is anders en iedere dag is interessant!”

Binnen De Twentse Zorgcentra werken 12 fysiotherapeuten. In principe hebben zij hun eigen werkplek binnen één van de drie regio’s, maar ze vallen voor elkaar in als dat nodig is, ook in andere regio’s. Daarnaast heeft iedere fysiotherapeut z’n eigen specialiteit, bijvoorbeeld kinderfysiotherapie of omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Bij het toewijzen van cliënten aan een fysiotherapeut wordt hiermee rekening gehouden.

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Eelco Steenbeeke (Losser), Tom Boekhold (Enschede), Machteld Bomers (Iemenkorf en Losser), Miralda Hennink (Iemenkorf), Sasja Geurtse (Losser en Enschede), Paul de Leeuw (Enschede), Peter Effing (Enschede), Hans Cival (Iemenkorf), Suzan Kalter-Schoof geboren Hollman (Almelo), Aylin Aydin (Enschede), Marloes Jaspers-Velner (Almelo). Dineke Gast (Hengelo) ontbreekt op de foto.

Voor fysiotherapie geldt het principe van directe toegankelijkheid. Dit betekent dat cliënten geen verwijzing nodig hebben, maar rechtstreeks terecht kunnen bij de fysiotherapie. Daarnaast kunnen cliënten kunnen ook nog steeds doorverwezen worden door bijvoorbeeld een (revalidatie)arts of gedragskundige.

Like dit artikel | 151

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden