In deze nieuwe serie vakmanschap geven we aandacht aan groepen die vakkundig met de zorg voor cliënten bezig zijn. Uiteraard zijn alle medewerkers vakkundig bezig, maar op sommige plekken wordt er extra aandacht besteed aan een bepaald thema of is er iets anders wat speciale aandacht verdient. In deze editie: Eikenlaan 5 werkt met LACCS.

Wat is LACCS?

LACCS is de visie op zorg voor cliënten met Ernstige Verstandelijke of Meervoudige Beperkingen (EV(M)B – cliënten) die vanuit De Twentse Zorgcentra gehanteerd zal gaan worden.

Meer informatie

Waar staan de letters LACCS voor?

De letters LACCS hebben de volgende betekenis:

Lichamelijk welzijn

Alertheid

Contact

Communicatie

Stimulerende tijdsbesteding

In een eerdere Dichtbij zijn deze gebieden toegelicht.

Lees hier het artikel Mooi werk

Wakker worden

Tot zover de theorie. Maar hoe ziet werken met LACCS er in de praktijk uit? Joyce en Yvonne, begeleiders van Eikenlaan 5, leggen dit uit. “We zijn begonnen met het maken van afspraken over de gewone dagelijkse handelingen. In het verleden had bijvoorbeeld iedere begeleider z’n eigen gewoontes bij het wakker maken van de cliënten. Dat bleek voor één van de cliënten verwarrend en onprettig te zijn. Daarom is gekeken wat voor deze cliënt een fijne manier is om wakker gemaakt te worden. Sindsdien doen we dat allemaal op deze manier.” Kortom: klein kijken en vaste patronen en ritmes hanteren.

Doelen

Behalve in de afspraken over gewone dagelijkse handelingen, is het werken met LACCS ook zichtbaar in het formuleren van doelen. “We gaan nu veel bewuster en anders om met het formuleren van doelen voor onze cliënten. Voor iedere cliënt kijken we op welke van de vijf aandachtsgebieden er winst te behalen valt en formuleren we bijpassende doelen. Zo is er één cliënt die moeite heeft om zich door een arts te laten onderzoeken. Voor deze cliënt hebben we een doel en een stappenplan opgesteld om haar hieraan te laten wennen. We komen regelmatig met haar bij de praktijkverpleegkundige om te ‘oefenen’ met allerlei vormen van aanraking en onderzoek. Dit doen wij middels een vaststaand programma, zodat de wijze waarop het gebeurt hetzelfde is en blijft. Hierdoor kan deze cliënt het gaan herkennen en er langzaam aan wennen.”

POP

Is dit dan anders dan hoe het vroeger met het POP (Persoonlijk OndersteuningsPlan) ging? “O, ja”, beamen Joyce en Yvonne. “De doelen van een cliënt zijn niet meer een zaak van de PB-er, maar van het hele team. Met een groot deel van het team, betrokken disciplines en wettelijk vertegenwoordigers wordt jaarlijks stil gestaan bij de cliënt door een Goed Leven gesprek. Op basis van dit gesprek worden nieuwe doelen geformuleerd. We hebben zelfs een tijdje deze besprekingen met het hele team gedaan, maar dat was niet vol te houden. Daarom hebben we een andere werkwijze bedacht, zodat iedereen een bijdrage kan leveren, mee kan denken en betrokken blijft bij de cliënt.”

POP en ‘Mijn Leven’

Sinds 2017 wordt er niet meer gewerkt met POP’s, maar met ‘Mijn Leven’. ‘Mijn Leven’ is het Elektronische CliëntenDossier waarmee De Twentse Zorgcentra werkt. Er wordt nog onderzocht of integratie van de vijf LACCS-gebieden in ‘Mijn Leven’ mogelijk is.

Cijfers geven

Hoe gaat dat dan in zijn werk? “Als er een bespreking van een cliënt aankomt, wordt aan ieder teamlid gevraagd om per LACCS gebied een cijfer te geven en dit alvast voor zichzelf op te schrijven. De vraag hierbij is: “hoe goed is het voor elkaar op dit gebied?” Tijdens de bespreking wordt dit mondeling doorgenomen. Hieruit kunnen verschillende dingen naar voren komen. Bijvoorbeeld dat er één gebied is waarop de cliënt veel lage cijfers krijgt en wat nog meer aandacht vraagt. De doelen zullen dan gericht zijn op dit gebied. Het kan ook blijken dat op één van de gebieden de scores erg uiteen lopen. Dan bekijken we hoe dat komt en of we wel hetzelfde beeld van de cliënt hebben.”

Winst

Tot slot de vraag wat de grootste winst is van het werken met LACCS. Dat is de saamhorigheid en betrokkenheid van het hele team. “We zetten ons nu veel meer samen in voor onze bewoners in plaats van ieder apart.”

Meer informatie?

Vragen kun je stellen aan de medewerkers van Eikenlaan 5 of aan Marieke Jannink, gedragskundige.


Eind dit jaar zal er een training van start gaan omtrent het werken met LACCS.


Mocht je eerst kennis willen maken met LACCS, dan kun je maandag 1 oktober naar het kenniscafé over LACCS.

Aanmelden kenniscafé


Meer info over LACCS boek

Like dit artikel | 8

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden