In deze nieuwe serie Expertise geven we aandacht aan de verschillende expertises die De Twentse Zorgcentra in huis heeft. Eén voor één worden de diverse groepen behandelaren voorgesteld. Als eerste de artsen.

Lees verder

Medische zorg

De Twentse Zorgcentra heeft als grote zorginstelling zelf verschillende artsen in dienst. Allereerst zijn er twee artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG). Zij zijn de medisch specialist op het gebied van gezondheid en gedrag/psychiatrie bij mensen met een verstandelijke beperking en hebben hiervoor een medische specialisatie gevolgd.

Daarnaast is er een huisarts voor de chronische eerstelijns (huisarts)zorg. Verder wordt het team gecompleteerd door vier basisartsen waarvan één dit jaar begonnen is met de driejarige specialisatie tot AVG. Een ander begint hier volgend jaar aan. De artsen worden in hun werk ondersteund door elf praktijkverpleegkundigen. Kleinere instellingen hebben vaak zelf geen artsen in dienst; hun cliënten zijn veelal aangewezen op de huisarts. Maar we zien hier in Twente in toenemende mate dat ook dan de AVG wordt ingeschakeld omdat de huisarts zelf de benodigde kennis niet in huis heeft.

Sjoerd Steggerda, basisarts | Jolanda Steegstra, basisarts | Gerard Asma, AVG-arts | Gertrud Steenhof, AVG-arts | Yvette de Waard, AVG arts in opleiding. Op de foto ontbreken Jannica Knegt, basisarts & Emad Bagherzadegan, huisarts.

Multidisciplinair

Bij cliënten met een verstandelijke beperking komen sommige klachten en aandoeningen zoals epilepsie, zintuigstoornissen, bewegingsproblemen en gedragsproblemen veel vaker voor dan in de normale populatie. Daarnaast is er bij cliënten met een verstandelijke beperking vaak een verband tussen fysieke en psychische factoren en tussen gedrag en fysieke klachten. Artsen met ervaring in de geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten zien en kennen die verbanden en kunnen er ook naar handelen. Daarnaast is het voor artsen die ‘in huis’ werken, makkelijker om multidisciplinair te werken. Overleg en samenwerking met andere disciplines, zoals gedragskundigen, fysiotherapie of logopedie, is dan eenvoudiger te realiseren en dit komt de totale zorg ten goede.

Niet verplicht

Het is voor een arts die werkt in een organisatie voor verstandelijk gehandicapten niet verplicht om de specialisatie tot AVG gevolgd te hebben. Iedere arts die de opleiding geneeskunde heeft afgerond en daarmee basisarts is, mag als arts aan het werk. Ook in de VG-sector. De Twentse Zorgcentra vindt het echter belangrijk om AVG’s in huis te hebben vanwege hun specifieke kennis van gedrag en lichamelijke aandoeningen bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarom wordt het volgen van de specialisatie tot AVG aangemoedigd. De Twentse Zorgcentra is een erkende opleidingsinstelling voor AVG’s.

AVG-arts

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk gehandicapten, nvavg.nl, staat het volgende:


“Op 7 februari 2000 erkende Els Borst, de toenmalige minister van Volksgezondheid, het vakgebied Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten als een zelfstandig specialisme. In Nederland zijn zo’n 230 geregistreerde AVG’s werkzaam, in residentiële voorzieningen, in poliklinieken en in gespecialiseerde kinderdagcentra.”


Aangezien De Twentse Zorgcentra behoort tot de residentiële voorzieningen zijn er dus ook hier AVG-artsen werkzaam. Om trots op te zijn!

Advies- en Behandelcentrum

Door alle groepen behandelaren samen wordt er gewerkt aan de realisatie van een Advies- en Behandelcentrum. Dit centrum heeft als doel om ook cliënten van buiten De Twentse Zorgcentra te behandelen en te adviseren*. Het is de bedoeling dat alle mensen met een verstandelijke beperking uit heel Twente hier terecht kunnen, of ze nou thuis wonen, zelfstandig wonen of wonen bij andere organisatie. Ook de artsen gaan onderdeel uitmaken van dit Advies- en Behandelcentrum. Als het centrum goed gaat lopen, is het wel de vraag of er genoeg capaciteit beschikbaar is.


*N.B. ook nu kan iedereen met een verstandelijke beperking op verwijzing van de huisarts al voor een consult bij de AVG terecht.

Doelen

Daarmee komen we bij de doelen die de artsen zichzelf gesteld hebben. Ze streven namelijk naar een uitbreiding van de reeds aanwezige AVG-zorg, eerst binnen DTZC en vervolgens ook meer buiten DTZC. Daarnaast willen ze hun expertise ook op andere manieren inzetten voor de regio, bijvoorbeeld door meer samen te gaan werken met andere VG-instellingen, met de GGZ en met de kind- en jeugdzorg en door zich hard te maken voor beter georganiseerde crisiszorg in de regio. En alsof dat nog niet genoeg is, willen de artsen zich intern meer verdiepen in nieuwe doelgroepen zoals cliënten met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) of met Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH). Vanzelfsprekend onder het motto: Goede passende zorg voor elke cliënt.

Like dit artikel | 16

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden