Kleine jongetjes worden groot. Daar hoort bij dat hun lichaam zich ontwikkelt en dat ze zich bewust worden van de verschillen tussen jongens en meisjes. Tot zover niets bijzonders. Lastiger wordt het als ze daar vragen over gaan stellen.

Pubers

Het team van Den Alerdinck 14 heeft ook te maken met deze situatie. Er wonen 6 jongens in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. De meesten wonen er al jaren en zijn binnengekomen toen ze kleuter waren. Een kleuter wordt echter kind en een kind wordt puber. En pubers stellen vragen: Mag je meisjes aanraken? Wanneer ga je zoenen? Wat doe je als je verliefd wordt? Behalve het stellen van vragen, kijken veel pubers ook op internet en zoeken ze grenzen op. Goede begeleiding is daarbij onontbeerlijk. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je seksuele voorlichting? En hoe houd je er rekening mee dat bij onze doelgroep de kalenderleeftijd en de verstandelijke en emotionele leeftijd vaak ver uit elkaar liggen?

Basiscursus

Op dit punt kwam het expertiseteam Seksualiteit en Intimiteit in beeld. Het expertiseteam biedt de basistraining ‘Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een verstandelijke beperking’ aan aan medewerkers die betrokken zijn bij de dagelijkse verzorging en/of begeleiding van cliënten. In de seksuele opvoeding is er namelijk een belangrijke taak weggelegd voor de begeleiders en de omgeving van cliënten. Daarom heeft het hele team van Den Alerdinck 14 de basistraining gevolgd. Tot grote tevredenheid! De medewerkers geven aan dat praten over seksualiteit en intimiteit onderdeel van het gewone dagelijkse leven is geworden.


Carien Loohuis, Patrick Scholten, Brenda Dasselaar, Gerard Asma, Marieke Droste, Jeanine Mosterd

Douchen

Gaat het daarbij dan altijd over seks? ‘Nee hoor,’ legt één van de medewerkers uit. ‘Het gaat ook over privacy in de badkamer, over vriendschap en verkering, en over allerlei andere dingen. Eigenlijk over alles wat met privacy, met respect en met sociale contacten te maken heeft. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan weerbaarheid; hoe zeg je nee als je iets niet wilt? Verder hebben we onze jongens geleerd om zelfstandig te douchen. Als er toch hulp nodig is, dan wordt die geboden door een mannelijke begeleider.’

Gewoon

Het expertiseteam is blij met dit resultaat op Den Alerdinck. ‘Dit is precies wat we met de training willen bereiken. Dat praten over seksualiteit en intimiteit gewoon wordt. Seksualiteit en intimiteit zijn onderdeel van het leven. Ook van het leven van mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat veel teams en begeleiders de training gaan volgen, zodat ze zoveel mogelijk zelf het gesprek met hun bewoners aan kunnen gaan. Als dat niet lukt, zijn wij als expertiseteam natuurlijk bereid te ondersteunen.’

Theater

Biedt het expertiseteam nog meer dan de basiscursus? ‘O ja’, laat het team weten. ‘We houden ons bezig met beleid, met diagnostiek, met behandeling, we zijn beschikbaar als consulent en vooral willen we collega’s inspireren met dit thema aan de slag te gaan. Daarnaast proberen we om het thema ook bij de cliënten zelf onder de aandacht te brengen. Een mooi voorbeeld hiervan is de theatervoorstelling ‘Kriebels in je buik’ die enige tijd geleden is opgevoerd. Allemaal met het doel om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de basistraining ‘Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een verstandelijke beperking’ die Den Alerdinck 14 gevolgd heeft?

Download hier meer informatie

Misschien dat we jou en jouw team dan binnenkort ook mogen ontvangen!

Hulpmiddelen

De volgende hulpmiddelen kunnen helpen bij het gesprek over seksualiteit en intimiteit:


De animatie ‘Victor is verliefd’

En het filmpje ‘Toestemming, zo simpel als thee’

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Twee themaboeken van De Lichtenvoorde, beschikbaar in de toolkit van Bureau Zeggenschap


In Almelo, Enschede en Losser staat een kast met boeken en andere informatie.


Neem contact op met het secretariaat of de gedragskundige als je een kijkje wilt nemen.

Like dit artikel | 8

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden