Wie zitten er ook alweer in het MT? En waar staan ze eigenlijk voor? 
Dat zijn de vragen die we in deze rubriek willen beantwoorden. 
Iedere editie wordt één van de MT-leden gevolgd door een cliënt.

lees verder

Mijn inschatting was juist: Amber zegt direct ja als ik haar vraag of ze een interview wil doen. Samen sluiten we aan bij het coachoverleg van Marc ten Barge. Zegt die naam je niets? Dat is niet zo vreemd; Marc is nog maar een half jaar in dienst bij De Twentse Zorgcentra. Hij is aangesteld als netwerkmanager Ambulant, Kind en Gezin.

Ervaring

Zo kort als Marc in dienst is, zo lang zijn zijn coaches dat. Irma, Annelies en Lyda werken samen al tientallen jaren bij De Twentse Zorgcentra. En dat blijkt, want Amber kent ze alle drie. Ze kan zelfs precies vertellen wie ze waar is tegengekomen. Andersom trouwens ook. Als Amber vertelt dat ze werkt bij HeerlijkHappy, haakt ook Marc weer aan. Bij HeerlijkHappy was namelijk de jaarafsluiting van het netwerk. Tot volle tevredenheid!

Divers

De jaarafsluiting brengt ons weer terug bij de les. Waar bestaat het netwerk eigenlijk uit? Uit de onderdelen Hulp aan Huis, Ondersteuning aan Huis, Ambulante Begeleiding School, Buitenschoolse Opvang, Orthopedagogisch Kind Centrum de Iemenkorf en Logeren. Uit deze opsomming blijkt direct de bijzondere aard van het netwerk; het is geen wonen, geen dagbesteding, geen regio, maar een diversiteit aan zorgvormen en locaties. Juist daarom zijn activiteiten als de jaarafsluiting, maar ook bijvoorbeeld de diverse werkgroepen, zo belangrijk voor het onderlinge contact. In hun dagelijkse werk komen de medewerkers van het netwerk, meer dan 200, elkaar namelijk niet vaak tegen.

Verdeling

Het overleg gaat verder. Wat staat er op de agenda? Het gaat vandaag onder andere over een nieuwe taakverdeling tussen de coaches. We proberen die concreet te maken. Helemaal dichtgetimmerd is de verdeling niet; zo blijkt in het overleg dat ook de gezinshuizen aan het netwerk toegevoegd zijn. Genoeg reden om hier op een ander moment nog eens over door te praten.

Lyda

Orthopedagogisch Kind Centrum de Iemenkorf.

Logeren in Losser.

Hulp aan Huis in heel Twente.

Buitenschoolse Opvang op diverse locaties.

Annelies

Ambulante Begeleiding School op scholen in Enschede, Hengelo en Losser.

Buitenschoolse Opvang op diverse locaties.

Ondersteuning aan Huis in heel Twente.

Irma

Ambulante Begeleiding School op scholen in Almelo en Hellendoorn.

Doel

Een paar dagen later spreken Amber en ik nog een keer met Marc, ditmaal specifiek over zijn rol als netwerkmanager. Omdat Marc nog maar kort bij De Twentse Zorgcentra werkt, vragen we wat hem hier opvalt. Dat is vooral de grote hoeveelheid kennis en energie bij de mensen, al zijn deze volgens hem niet altijd even goed zichtbaar. Daar ziet hij ook direct een uitdaging voor hem als manager. Die uitdaging sluit dan ook goed aan op Marcs doel met het netwerk. Hij wil onder andere de ambulante poot van De Twentse Zorgcentra beter op de kaart zetten, zowel intern als extern. In de huidige maatschappij wordt extramurale zorg steeds belangrijker, en daar kan veel beter op ingespeeld worden. Te beginnen met naamsbekendheid.

Nieuwsgierig

Nieuwsgierig als we zijn, vraagt Amber wat Marc leuk vindt aan zijn werk. Daar hoeft Marc niet lang over na te denken: de afwisseling. Meer concreet: veel zorgvormen, veel interne en externe contacten, werkzaamheden van operationeel tot strategisch niveau en geen dag die hetzelfde is. Daar gaat Amber slim op in: “Wat heb je dan gedaan vandaag?” Dat blijken inderdaad veel verschillende dingen te zijn: een persoonlijk gesprek met een medewerker, mailtjes beantwoorden, een bezoek aan een kindcentrum in Hengelo en het omzetten van een tijdelijk contract naar een vast contract. En niet te vergeten dit interview! Is dat nou niet een mooi hoogtepunt van de dag?

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden