Nieuw elan voor
familieverenigingen

Familieleden kunnen veel steun hebben aan elkaar, vinden leden en bestuursleden van de familieverenigingen van De Twentse Zorgcentra.

Nieuw elan voor de familieverenigingen en meer leden. Dat is de ambitie van de familieverenigingen van ’t Bouwhuis en de LosserHof en de ColckHof. Meer dan voorheen willen zij proberen contact te leggen met ‘nieuwe’ ouders en familieleden van bewoners van De Twentse Zorgcentra, vanuit de overtuiging dat familieleden veel voor elkaar kunnen betekenen.


“Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het kan zijn als je kind bij De Twentse Zorgcentra gaat wonen”, zegt Yvon Bleijenberg, moeder van Mart en 18 jaar lid van de familievereniging van de LosserHof en de ColckHof. “Ouders kunnen veel steun hebben aan elkaar. Het is belangrijk dat je je ei kwijt kunt, dat je je zorgen kunt uitspreken, dat je dingen met elkaar kunt delen. Ik zeg altijd: de verzorging hebben wij uit handen gegeven, de zorg houden we zelf.”

Wegwijs maken

De familieverenigingen zijn graag bereid ouders en familieleden ‘wegwijs’ te maken, vertelt Cor Oostendorp, voorzitter van de familievereniging van ’t Bouwhuis. “Waar lopen ze tegenaan? Waar kunnen wij ze mee helpen?” Yvon vult aan: “Wij kunnen ze informatie geven waar de organisatie zelf misschien niet zo snel aan denkt. Dingen kunnen heel gewoon lijken, maar zijn dat voor nieuwe familieleden soms helemaal niet.”


De familieverenigingen willen deze taak op zich nemen naast hun gebruikelijke activiteiten. Zo hebben de verenigingen familie- en voorlichtingsdagen, waarvan er een per jaar wordt gecombineerd met de algemene ledenvergadering. De familiedagen staan meestal in het teken van actuele ontwikkelingen. Het beleid van de instelling wordt daar vertaald naar ‘gewone-mensen-taal’, leden kunnen vragen stellen over wat hun bezighoudt.

Gezellig samenzijn

De afgelopen jaren is onder meer aandacht besteed aan het onderwerp seksualiteit en intimiteit, het bij De Twentse Zorgcentra ingevoerde programma STERK (Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht) en de ‘driehoek’ cliënt-cliëntvertegenwoordiger-medewerker. Voor het ‘gezellige samenzijn’ worden optredens geregeld of leuke activiteiten georganiseerd. Zo traden de afgelopen jaren het kindercircus Tubantino op en de Bonkenbargkapel (Egerländermuziek).


Afgelopen november hebben de verenigingen een gezamenlijke bijeenkomst belegd waar de nieuwe interim-bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht de bestuurlijke veranderingen hebben toegelicht. Die bijeenkomst was ook toegankelijk voor niet-leden. Cor: “Wij vonden het belangrijk dat iedereen deze informatie kreeg. Er was veel belangstelling; er kwamen meer dan honderd mensen. Het onderwerp bleek erg te leven.”

Beroemde kroketten

Diny Barkel, zus van Marian die 28 jaar op ’t Bouwhuis woont, waardeert de familiedagen zeer. Ze zijn altijd gezellig en interessant, vertelt ze. De familiedagen van de LosserHof en de ColckHof zijn ‘beroemd’ vanwege de kroketten die worden geserveerd, zegt Annelies ter Huurne, zus van bewoner Wilfried van de LosserHof en voorzitter van de familievereniging van de LosserHof en de ColckHof. “Dan komen groepsleiders kroketten halen voor de hele groep.”

De verenigingen zelf zoeken steeds meer naar samenwerking. Ze stemmen activiteiten op elkaar af, gebruiken elkaars ideeën, vertellen de voorzitters Ter Huurne en Oostendorp. Ze hebben hetzelfde logo en een gezamenlijk ontworpen erespeld.

In het geval van ’t Bouwhuis zijn de bestuursleden van de familievereniging dezelfde als die van de Regionale Cliëntenraad (RCR). De Regionale Cliëntenraden in Almelo en Losser zijn ‘losgekoppeld’ van de familievereniging. Cliëntenraden denken mee over nieuw beleid.

Columns in nieuwsbrief cliëntvertegenwoordigers

Beide familieverenigingen hebben elk ongeveer 170 leden. Hun ledenbestand vergrijst langzaam; nieuwe, actieve aanwas is welkom. Om aandacht te vestigen op de familievereniging, publiceren bestuursleden vanaf maart columns in de nieuwsbrief van De Twentse Zorgcentra. Daarin zullen ze ook bijeenkomsten voor nieuwe ouders aankondigen.

Meer informatie over de familievereniging vindt u op de website van De Twentse Zorgcentra.


Mailen of bellen met de secretarissen kan ook: Sandra Scheggetman (de LosserHof/de ColckHof) 06 4790 7060 fvlhch@hotmail.com
of Roelof Kruijshoop (’t Bouwhuis) 06 5538 0361 re.kruijshoop@home.nl

Annelies ter Huurne

(Oudste) Zus van Wilfried, 46 jaar bewoner van de LosserHof. Hij was 7 jaar toen hij naar de LosserHof kwam.

Yvon Bleijenberg

Moeder van Mart die 18 jaar geleden op 18-jarige leeftijd bij De Twentse Zorgcentra kwam, waarvan de laatste 15 jaar in Nijverdal.

Cor Oostendorp

Voorzitter familievereniging ’t Bouwhuis, vader van Maureen die 39 jaar geleden op 9-jarige leeftijd naar ’t Bouwhuis kwam.

Diny Barkel

Zus van Marian, die 28 jaar op ’t Bouwhuis woont. Marian was 40 jaar toen ze naar ’t Bouwhuis verhuisde.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden