In the picture: kinderen op school


Geboeid kijk ik om me heen. Ik wacht op mijn afspraak en heb alle tijd om rond te kijken. Al mijn zintuigen worden daarbij geprikkeld. Ik zie rolstoelen in allerlei maten en kleuren, ik hoor lachende kinderstemmen en ik ruik pizza uit het lokaal achter mij. Om half één stromen de taxibusjes het terrein op.

lees verder

Waar ben ik?

Ik ben in Onderwijscentrum het Roessingh, kortweg het OCR*. Daar wacht ik op Sasja Kuipers en Sandra Peters. Zij werken beiden voor Ambulante Begeleiding School (ABS). Vol enthousiasme vertellen ze over hun werk met de kinderen. Sasja werkt op het OCR, Sandra op Het Meerik*. Er wordt ook ABS aangeboden op De Huifkar*.

ABS

Sasja legt uit dat ABS nog niet zo bekend is binnen De Twentse Zorgcentra. Wonen en dagbesteding kennen de meeste mensen wel, maar ABS is iets heel anders. ABS is de begeleiding van kinderen op school. Niet als leerkracht, maar als een paar ‘extra handen’. Deze extra begeleiding kan zich richten op verschillende dingen, zoals zindelijkheid, omgaan met andere kinderen, zelfredzaamheid en communicatie. Soms begeleid je als ABS-er één kind, maar soms ook meer kinderen in dezelfde klas of in verschillende klassen. Overigens krijgen niet alle kinderen in de klas ABS. Om hiervoor in aanmerking te komen, is een indicatie van het CIZ* nodig. De meeste kinderen die een indicatie voor ABS hebben, gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Dat hoeft echter niet per se. Ook kinderen in het reguliere onderwijs kunnen recht hebben op ABS. Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs komt dit steeds vaker voor.

Collega’s

Als ABS-er werk je zelfstandig. Sasja en Sandra werken op verschillende locaties, waardoor ze elkaar in hun dagelijkse werk niet tegenkomen. En zelfs collega’s die op dezelfde locatie werken, zien ze weinig, omdat ze in verschillende klassen werken. Om elkaar toch te ontmoeten en van elkaar te kunnen leren, is er eens in de zes weken een bijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden gebruikt voor werkoverleg, intervisie, bespreking van actuele thema’s, enz.

ABS wordt niet alleen aangeboden in de regio Enschede, maar ook in Almelo. Door de groei van het aantal leerlingen dat recht heeft op ABS is er vaak ruimte voor nieuwe ABS-ers. Wil je meer weten over ABS, neem dan contact op met Sasja Kuipers, via sasja.kuipers@detwentsezorgcentra.nl.

Meer dan ABS

Al pratende blijkt dat het werkveld van ABS de laatste jaren is verbreed. Behalve ABS wordt er nu ook buitenschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang geleverd. Dit is opvang buiten de schooltijden. De nadruk ligt daarbij minder op leerdoelen en meer op actief en gezellig bezig zijn. Ook voor deze vormen van opvang is een indicatie van het CIZ nodig.

Glimlach

Als laatste vraag ik de dames wat ze het leukste vinden aan hun werk. Direct verschijnt er op beide gezichten een glimlach. “De kinderen”, luidt het in koor. “Het is fijn als je iets met ze bereikt, als je contact met ze kunt maken, als ze plezier hebben in hun dag en als je ziet dat ze zichzelf zijn.” Dat klinkt goed; het is precies wat we al onze cliënten toewensen!

  • Het OCR is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 4-18 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of langdurig zieke leerlingen. Ga naar de website

  • Het Meerik is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 12-18 jaar. Ga naar de website

  • De Huifkar is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) van 4 tot 13 jaar. Ga naar de website

  • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt wie in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ga naar de website

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden