Drie jaar geleden is het alweer. In december 2014 schreven we in Nieuws (de voorloper van deze Dichtbij) over de oprichting van het team cliëntcommunicatie. Hoog tijd om jullie hierover weer eens bij te praten, want we hebben niet stilgezeten!

lees verder

Voordat we de succesverhalen van ons team vertellen, gaan we terug naar het kader van cliëntcommunicatie. Wat is cliëntcommunicatie eigenlijk? Cliëntcommunicatie definiëren we als communicatie met cliënten. Deze communicatie vindt plaats in twee richtingen:


1. De organisatie probeert dingen duidelijk te maken aan cliënten


2. De cliënten krijgen gelegenheid iets duidelijk te maken aan de organisatie


Het belangrijkste aandachtspunt bij cliëntcommunicatie is in beide gevallen dat de boodschap goed overkomt bij de ander. Met andere woorden: dat de cliënten begrijpen wat de organisatie duidelijk wil maken en dat de organisatie begrijpt wat de cliënten duidelijk willen maken.

Kernwaarden

Om dit tweerichtingsverkeer goed te laten verlopen, sluiten we in de communicatie met cliënten aan bij de kernwaarden van de organisatie:


1. dichtbij: we benaderen onze cliënten rechtstreeks door met ze in gesprek te gaan en naar hen te luisteren


2. eenvoud: onze communicatie richting cliënten is eenvoudig en aangepast aan hun niveau


3. deskundig: we maken gebruik van reeds bewezen tools en van de deskundigheid van medewerkers die met cliënten werken

Team cliëntcommunicatie

Het team cliëntcommunicatie is in oktober 2014 van start gegaan, heeft 10 leden en vergadert 9 keer per jaar. Wat heeft dat opgeleverd? Het meest zichtbare resultaat is waarschijnlijk de Blij, het magazine voor én door cliënten. Inmiddels zijn er drie complete jaargangen verschenen! De inbreng van de teamleden is onmisbaar om te bepalen wat geschikte onderwerpen zijn om in het blad op te nemen. Daarnaast doen de teamleden interviews, maken ze de voorkant en schrijven ze het voorwoord. Op de website zijn alle twaalf edities terug te vinden. Klik hier

Film

Geschreven tekst, al dan niet ondersteund met beeldmateriaal, is niet de enige manier om met cliënten te communiceren. Het team zelf heeft aangegeven dat veel bewoners en deelnemers niet kunnen lezen, maar dat zij vaak wel filmpjes kunnen kijken. Daarom hebben we over verschillende onderwerpen filmpjes opgenomen. Zo hebben we als team een interview gehouden met Anton Maas, de nieuwe Raad van Bestuur. Heb je de film hiervan nog niet gezien? Klik hier

Taakverdeling

Jullie begrijpen het al; het team draait goed! Dat wordt nog eens onderstreept door de groeiende zelfstandigheid van het team. In 2017 heeft de afdeling cliëntscholing uitleg gegeven over de verschillende functies die in een vergadering nodig zijn: voorzitter, notulist en gewone leden. Vervolgens heeft het team gestemd om de taken te verdelen. Met als resultaat dat Michièl voorzitter is geworden, Rika notulist en dat Peter de agenda maakt. Uiteraard zijn de andere leden erg belangrijk om mee te praten en met ideeën te komen.

Van links van rechts: Diane in het Veld, Eline Roeloffzen,
Peter Molenkamp, Joke Kuiper & Leonie Brands

Kernteam Cliëntcommunicatie

Nog even terug naar de kernwaarden:
Dichtbij: we zijn met onze cliënten in gesprek.
Eenvoudig: we maken de Blij en filmpjes op het niveau van de cliënten. Deskundig: hoe zit het daarmee?


De deskundigheid op het gebied van cliëntcommunicatie is sinds begin 2016 gebundeld in het kernteam cliëntcommunicatie. Hierin zijn diverse afdelingen vertegenwoordigd die met cliëntcommunicatie te maken hebben:

– Bureau Zeggenschap

– Stafbureau Kwaliteit en Veiligheid

– Logopedie

– Cliëntscholing

– Communicatie


Het doel van het kernteam is om af te stemmen over onderwerpen die met cliëntcommunicatie te maken hebben. Zodat we geen dingen dubbel doen en van elkaar kunnen leren.


Allemaal om de communicatie met cliënten steeds verder te verbeteren!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden