Wat is kwaliteit?

Het is een vraag die vrijwel altijd leidt tot een goed en energiek gesprek.  Waar iedereen een ander beeld bij heeft. Kwaliteit gaat vooral om de beleving. Wanneer vind je zelf iets `kwaliteit`? Onze cliënten vinden kwaliteit als ze “de dingen mogen doen waar ze blij van worden”. Een van de cliënten verwoordde het zo: “Ik vind het fijn om zo te praten, er is tijd voor mij om te vertellen” (bron citaat CTO). Een andere cliënt zei: “ik word betrokken door de begeleiding. Ik zit ook bij de POP gesprekken. Ik mag meebeslissen. Ik vind dit ook belangrijk en wil dit graag zo houden”.


Kwaliteit kun je zien als een resultaat van wat je samen hebt bereikt. Er gebeuren veel goede dingen en dat is kwaliteit! De goede dingen goed doen.

Hoe komen we tot kwaliteit?

Met elkaar werken wij voortdurend aan kwaliteit. Kwaliteit zit in vakmanschap; bijvoorbeeld, afspraken nakomen die je maakt met de cliënt en je collega’s, kloppen als je een kamer van de cliënt binnen wilt komen en ruimte geven aan een cliënt om te leren. Die afspraken leggen we vast in Mijn Leven en Ons Leven. Tegelijkertijd leggen we ook afspraken vast over hoe we werken in procedures, protocollen en instructies.

Binnen De Twentse Zorgcentra zorgen we samen voor kwaliteit, we streven ernaar om de goede dingen goed te doen. Dat doen we door:

 • Methodisch te werken vanuit de cliëntreis

 • Goed te luisteren naar onze cliënten

 • Periodiek te reflecteren op ons vak, (persoonlijke) ontwikkeling en samenwerking

 • Transparant en uitnodigend te zijn naar externe stakeholders

 • Te voldoen aan wettelijke eisen

Hoe wordt kwaliteit dan zichtbaar?

Kwaliteit zichtbaar maken lijkt simpel, maar is het niet altijd. Soms is het niet ‘meetbaar’, maar wel merkbaar. Meetbaar is bijvoorbeeld het aantal incidenten of hoeveel cliënten een actueel zorgplan hebben. Merkbaar is het resultaat dat uit (team)reflecties komt of het Moreel Beraad. Cijfers zeggen niet alles. Verhalen en gevoel zijn subjectief en geven inhoud aan de cijfers. Ontwikkelingen als STERK, het vernieuwde kwaliteitskader en maatschappelijke ontwikkelingen geven ruimte aan anders denken en doen. Terug naar de bedoeling, naar dat wat de cliënten van ons vragen. Binnen de Twentse Zorgcentra doen we dat zo:

 • Cliënten aan het woord. Cliënten voeren goede gesprekken over kwaliteit.

 • Interne audits & de cliëntreis: de cliëntreis staat centraal in de interne audits. Vanuit Mijn Leven, worden gesprekken gevoerd met de cliënt. Het intern auditteam, getraind volgens een nieuwe methodiek, volgt de cliëntreis om verbeteringen in beeld te brengen.  Ook zijn aan het intern auditteam cliënten en cliëntvertegenwoordigers toegevoegd. Zo is het perspectief van ‘de driehoek’ ook geborgd in de scope van audits.

 • Het goede gesprek. Goede gesprekken leiden tot acties en afspraken. Die leggen we vast op verschillende niveaus: op cliënt-, op team- en op organisatieniveau. Zo monitoren we periodiek de voortgang, bekijken we of papier (beleid) en praktijk matchen. Dat doen we o.a. door het uitvoeren van audits en verbeteren daarmee continu.

 • Teamreflectie als onderdeel van je werk! Kwaliteit ontstaat tussen mensen. Dan gaat het over verwachtingen, professionaliteit, eigenaarschap. Deze thema’s bespreek je met elkaar en daar reflecteer je op. Dat kan soms best lastig zijn.Systemen kunnen helpen, maar lossen kwaliteitsvraagstukken niet altijd op. Kwaliteit gaat ook, misschien wel juist, over gedrag! Denk aan thema’s als veilige zorg, Mijn Leven, medicatie en ook samenwerking.

 • Handboek als hulpmiddel: Dit najaar staat een update van het handboek gepland. Waar we naar streven zijn heldere en duidelijke documenten die ondersteunend zijn in het werk.

 • Verantwoorden in verlengde van verbeteren. Het vernieuwde kwaliteitskader geeft ruimte aan instellingen om aan de hand van drie bouwstenen het werken aan kwaliteitsverbetering structureel te borgen. Vanaf de werkvloer het kwaliteitssysteem neer te zetten wat uiteindelijk resulteert in een jaarlijks kwaliteitsrapport voor interne verbetering en externe verantwoording.

Waar kun je ons (voor) bereiken?

Het stafbureau Kwaliteit en Veiligheid biedt begeleiding en ondersteuning bij uitvoering van activiteiten op het gebied van onder meer kwaliteitsverbetering. Daarbij kun je denken aan coördinatie en begeleiding van in-en externe audits, cliënttevredenheidsonderzoeken en teamreflectie.

Klik op het plusje voor alle contactgegevens van het stafbureau Kwaliteit en Veiligheid

Eline Roeloffzen, coördinator
T.088 430 4249 | M. 06 1137 4852
Eline.Roeloffzen@detwentsezorgcentra.nl
Werkdagen: di, wo, vr

Nienke Blikman, kwaliteitsfunctionaris
T. 088 430 4407 | M. 06 3971 5303
Nienke.Blikman@detwentsezorgcentra.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do

 

Ceciel Engelhart, kwaliteitsfunctionaris
T. 088 430 4072 | M. 06 1093 3353
Ceciel.Engelhart@detwentsezorgcentra.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do

Fulya Çakir, beleidsmedewerker
T. 088 430 4249 | M. 06 3872 5224
Fulya.Cakir@detwentsezorgcentra.nl
Werkdagen: ma, di, do

 

Wim van Harten, staffunctionaris zorg
T. 088 430 4024 | M. 06 4198 9660
Wim.vanHarten@detwentsezorgcentra.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Marian Stevelink, projectmanager
T. 088 430 4023 | M. 06 2054 5941
Marian.Stevelink@detwentsezorgcentra.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden