Sandra Punte (persoonlijk begeleider) en Anne IJland (gedragskundige) leggen uit dat dit één van de uitgangspunten van Ulenkateweg 27 is sinds er gewerkt wordt met Triple-C.

Samen 100 wil zeggen dat begeleiders en bewoners samen voor de 100% gaan. Soms doet de begeleider wat meer en soms de bewoner. Het gezamenlijke eindresultaat telt. Dit uitgangspunt wordt in praktijk gebracht door de bewoners mee te laten doen aan de dagelijkse activiteiten in huis. Waarom zou de begeleiding in z’n eentje de tafel dekken en het eten koken? Aan de Ulenkateweg is gebleken dat de bewoners hier heel goed aan mee kunnen doen en het zelfs leuk vinden dit samen te doen met hun begeleider. Een mooi voorbeeld van ‘het gewone leven ervaren’. Want dat is wat Triple-C beoogt.

De Ulenkateweg is één van de pilotgroepen in het werken met Triple-C. Aanleiding om met deze methode te gaan werken was het hoge aantal incidentmeldingen. Toepassing van de visie en de behandelmethode Triple-C heeft er toe geleid dat het aantal incidenten is gedaald en dat er meer rust en duidelijkheid is op de groep. Dit is echter niet van de ene op de andere dag gegaan. Alle medewerkers van de groep en de betrokken gedragskundige hebben deelgenomen aan de vijfdaagse systeemtraining Triple-C. Dit is een interactieve training waarin de deelnemers kennis maken met de kern van

Triple-C: anders denken, anders kijken en anders doen. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de ijsberg: het topje van de ijsberg is het puntje dat boven water uitsteekt. Dit is het zichtbare probleemgedrag. Het grootste deel van de ijsberg zit echter onder water. Dit zijn de onzichtbare menselijke behoeften van de cliënt die nog niet vervuld worden. Triple-C richt zich niet op het probleemgedrag, maar op de onderliggende onvervulde menselijke behoeften. Door daaraan tegemoet te komen, neemt vaak ook het probleemgedrag af.

Meer weten over Triple-C en over het gebruik ervan bij De Twentse Zorgcentra? Klik op de plus en lees meer!

1.

Kijk op de intranetpagina over Triple-C: www.dtzcintranet.nl/Ontwikkelingen/Triple-C

2.

Stel je vraag aan de regiegroep via:
infoTriple-C@detwentsezorgcentra.nl

3.

Lees het boek over Triple-C: Het gewone leven ervaren. Je kunt het boek aanvragen bij de regiegroep of je kunt het zelf bestellen.

4.

Ga naar het kenniscafé over Triple-C. Het kenniscafé wordt naar verwachting gehouden in het najaar van 2017. Meer informatie hierover volgt.

Een ander belangrijk aandachtspunt is om te kijken of jouw optreden hechtingsbelemmerend of hechtingsbevorderend is. In termen van Triple-C: of er sprake is van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Aan de Ulenkateweg wordt onder andere hier invulling aan gegeven door bewoners zo min mogelijk af te zonderen. Bij een escalatie wordt een bewoner niet meer automatisch uit de situatie gehaald en op zijn kamer gezet. Er wordt eerst gekeken of de begeleider samen met de bewoner kan ontdekken wat er aan de hand is en hoe de rust teruggevonden kan worden. Er wordt geprobeerd aan te sluiten bij de behoefte van de bewoner.

Tenslotte is het van belang dat alle medewerkers van een groep de dingen op dezelfde manier doen om daardoor herkenbaar, betrouwbaar en voorspelbaar te zijn voor de bewoners. Bijvoorbeeld het wakker maken van de bewoners ’s ochtends vroeg of het welkom heten van de bewoners bij thuiskomst. Het lijkt zo klein en onbelangrijk, maar aan de Ulenkateweg is gebleken dat de bewoners erg gebaat zijn bij duidelijkheid. In dit geval betekent dat: hetzelfde gedrag in dezelfde situatie, ook als de begeleider iemand anders is. Ook dat gaat niet vanzelf, maar kan bereikt worden door een duidelijke daginvulling te maken en je er allemaal aan te houden.

Anne en Sandra zijn het erover eens dat Triple-C bijdraagt aan een Goed Leven voor de cliënt. Anne: voorheen schreef ik voor de cliënt een afbouwplan MofM (middel of maatregel) en werd de afbouw MofM als een doel op zich gezien. Nu is dat een bijeffect van het toewerken naar een menswaardig bestaan en het aansluiten bij onderliggende behoeften… Sandra: ik weet nu niet meer waarom we vroeger zoveel dingen deden zonder de bewoners erbij te betrekken. Samen Leven is veel leuker.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden