Dat waren de belangrijkste woorden tijdens de ervaringsles EMB. Maar liefst 11 medewerkers van Eikenlaan 5 lieten zich verrassen.

lees verder

Kreel de Leeuw en Marieke Jannink, twee gedragskundigen die bij Eikenlaan 5 betrokken zijn, hadden een belevingsgericht programma samengesteld dat was afgestemd op de groep. Doel hiervan was dat de deelnemers zelf konden ervaren hoe cliënten zich voelen als ze volledig zijn overgeleverd aan hun begeleiders. Letterlijk een dag uit het leven van een EMB cliënt. Dat viel nog niet mee.

In de dagelijkse zorg lopen de begeleiders van Eikenlaan 5 tegen bepaalde thema’s aan waar zij graag iedere collega bewust van willen maken. Maar hoe doe je dat nu? Hoe geef je elkaar feedback? Hoe laat je een collega ervaren dat iets wat hij/zij bij een cliënt doet niet prettig is of juist heel prettig is? Hoe kun je van elkaar leren? Hoe zorg je dat jouw kennis ook met collega’s gedeeld wordt? Hoe bewust ben jij je van jouw handelen? Het team heeft hier samen met de twee betrokken gedragskundigen, Kreel en Marieke, bij stilgestaan. Na veel voorpret was het resultaat een niet te vergeten waardevolle en inspirerende ervaringsles. Iets wat jou als begeleider raakt en weer even bewust maakt van alles wat je in de dagelijkse praktijk doet. Tijdens deze dag zijn de vijf gebieden van de LACCS nader besproken. Een denk- en kijkwijze om de kwaliteit van leven van cliënten met een ernstige verstandelijke beperking te verbeteren. Dit doet deze groep door van iedere cliënt jaarlijks een visiebespreking (‘goed leven gesprek’) te houden aan de hand van de volgende vijf gebieden: Lichamelijk Welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende Tijdsbesteding (LACCS). Deze bijeenkomsten riepen echter veel vragen op die in ervaringsoefeningen zijn uitgezet.

Lichamelijk welbevinden: Hoe doet een ieder de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)? Hoe zou jij je voelen als je zere voeten hebt? Of een vieze geur bij je draagt? Of het te warm hebt?

Alertheid: Wat doet het met jou als je afhankelijk bent van een ander en niet weet wat er gebeurt en van je verwacht wordt? Hoe veilig voel jij je dan? In hoeverre ben jij je bewust van andere zintuiglijke prikkels in de omgeving van de cliënt, zoals geluid, geur en smaak? Hoe zou jij het vinden om continu gestoord te worden?

Contact: Hoe maak je contact met elkaar? Hoe is het voor jou dat er aan jou getrokken wordt? Wat doet het met jou als de begeleider onzeker is of druk is met een collega in plaats van met jou? Hoe zou jij je voelen?

Communicatie: Hoe communiceer je met iemand die doof en/of blind is? In hoeverre heeft iemand invloed op wat er wel of niet met hem/haar gebeurt? Hoe is het als er voor jou gekozen wordt? Wat doet het met jou als je iets niet krijgt wat je wel verwacht?

Stimulerende Tijdsbesteding: Waar let je op wanneer je een activiteit aanbiedt? Hoe snel ben je zelf afgeleid door alles wat er in de omgeving gebeurt? In hoeverre betrek jij cliënten bij alledaagse activiteiten?

Hebben jullie als team te maken met EMB-cliënten? En lijkt het je leerzaam om ook een ervaringsles te volgen? Neem dan contact op met Marieke. Denk niet dat je het programma al kent omdat je dit artikel hebt gelezen, want iedere ervaringsles kan op maat worden gemaakt, passend bij jouw team en groep.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden