VAN DE WERKVLOER

IEDEREEN EEN STEM

Hoe organiseer je ‘het goede gesprek’? Het is een vraag waar veel teams bij De Twentse Zorgcentra mee worstelen. ‘OnsTeamPortaal’ kan helpen, leert de praktijk.

LEES VERDER

Persoonlijk begeleider Petra de Vries is enthousiast over OnsTeamPortaal, een methode om ‘het goede gesprek’ binnen teams op gang te brengen. “OnsTeamPortaal heeft bij ons mooie gesprekken opgeleverd. We hebben er veel aan gehad. We zijn als team nu verder in onze ontwikkeling. We zijn bewuster bezig met dingen”, zegt Petra, die op de woongroep aan de Karel Doormanstraat in Almelo werkt.

Op de vraag of de bewoners er iets van merken, antwoordt ze: “Ja, ik denk het wel. We hadden in het team een paar mensen die de kar trokken, maar door het inzicht dat OnsTeamPortaal ons heeft gegeven, is de werkdruk beter verdeeld. De mensen in het team die de kar wat minder trokken, beseffen nu beter dat ook zij bepaalde taken op zich kunnen nemen. Op die manier is er voor de kartrekkers meer ruimte om ook weer eens leuke dingen te doen met cliënten; niet alleen de dingen die moeten, maar ook de dingen die mogen, de leuke dingen dus.”

Vragenlijsten

OnsTeamPortaal is een methode om beter inzicht te krijgen in je eigen functioneren en dat van het hele team. Alle leden van het team moeten vragenlijsten invullen, horend bij een thema. In totaal zijn er zeven thema’s/stappen, te weten teammonitor, gedragsfeedback, takenmatrix, ambitiekaart, talententest, rollentest, teamschouw. Zodra iedereen de vragenlijst bij een bepaalde stap heeft ingevuld, rolt er een teamresultaat uit dat besproken wordt door het team.

Elke vier tot zes weken wordt een nieuw thema behandeld – de teams krijgen daar extra uren voor. Goede of foute antwoorden zijn er niet, benadrukt Marina Wessels, verSTERKer en voorzitter van de werkgroep Teamontwikkeling
TERUG LEES VERDER

Marina over de keuze voor OnsTeamPortaal: “We merkten dat, ondanks de introductie en theorieën van het programma STERK (Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht), het goede gesprek niet zo op gang kwam. Niet tussen collega’s onderling en, als het tussen collega’s niet lukt, ook niet met verwanten en cliënten. In veel groepen die zijn verSTERKT, is vooral communicatie aangedragen als een verbeterthema.”

Professionals 
Jarno Visser, ambulant begeleider ondersteuning aan huis in Losser en lid van de werkgroep: “Als de communicatie niet in orde is, worden dingen niet uitgesproken en dus niet opgelost. Dan heb je teams waar waarschijnlijk óver jou, maar niet mét jou wordt gesproken. We willen dat teams zich ontwikkelen, en dan moet je elkaar wel als professionals durven aanspreken.”

Marina vult aan: “Het goede gesprek is nodig om taken beter te kunnen verdelen en gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Alleen goede onderlinge samenwerking leidt tot het goede leven dat wij willen voor onze cliënten en het mooie werk voor onze medewerkers, de uitgangspunten van De Twentse Zorgcentra.”

Lange zoektocht
Na een lange zoektocht, het bestuderen en bekijken van talloze tools en theorieën, stuitte de werkgroep in vakmedium Klik op De Teamportaal, inmiddels omgedoopt tot OnsTeamPortaal. De methode is bedacht door een bedrijfskundige en een psycholoog om zelforganisatie bij zelfsturende teams in de zorg te stimuleren. De vragenlijsten die erbij horen, zijn door de werkgroep aangepast op de situatie bij De Twentse Zorgcentra. Jarno: “OnsTeamPortaal maakt inzichtelijk wat iedereen kan en wil. Iedereen heeft er een stem, ook de mensen die misschien niet zo snel iets durven zeggen”.

Tien teams doen mee aan de pilot die begin april met een evaluatie wordt afgesloten. Het aantal teams dat OnsTeamPortaal gebruikt, wordt langzaam steeds verder uitgebreid. Medewerkers is gevraagd te vloggen over hun ervaring met OnsTeamPortaal.

TERUG
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden