FC
TWENTE

LEES VERDER

Verkeers-
veiligheid

LEES VERDER

Willem van Otterloostraat

LEES VERDER

Opening Inloop Veeneslagen

LEES VERDER

FC Twente

Afgelopen periode zijn er allerlei cliënten naar meerdere wedstrijden van FC Twente geweest. In december zijn de wedstrijden van FC Twente tegen Ajax en tegen AZ bezocht door groepjes cliënten. In februari was FC Twente tegen Feyenoord aan de beurt en recentelijk zijn we op uitnodiging van Huuskes, onze maaltijdleverancier, naar FC Twente – Willem II geweest. Dit was in het kader van Scoren in de wijk. De projecten van ‘Scoren in de wijk’ richten zich globaal gezien op vier aandachtsgebieden: Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid. Het zijn de sectoren voor een breed scala aan samenhangende activiteiten, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mobiliserende en verbindende kracht die van de voetbalclub uitgaat. Kijk voor meer informatie op www.scorenindewijk.nl

Cliënten kunnen zich (laten) inschrijven voor een wedstrijd. Door middel van een loting beslist de afdeling Recreatie wie er dan naar toe mogen. Meer weten? Neem dan contact op met de afdeling Recreatie via recreatie@detwentsezorgcentra.nl

TERUG

Verkeersveilig

Joyce Jacobs, oud-regiomanager van de LosserHof, heeft afgelopen december een donatie van € 800,00 gekregen. In overleg met de Bewonersraad is voor de besteding van de donatie gekozen voor het verstrekken van veiligheidshesjes en veiligheid-led-armbanden voor alle woongroepen op de LosserHof. Eén deelnemer van de Bewonersraad is namelijk lid van de verkeersveilig-commissie van de LosserHof. Zij hebben het afgelopen jaar diverse snelheidscontroles gehouden. Het heeft even geduurd, maar ze hebben op Middenweg 10-12 een pakket hesjes en armbanden aangeboden gekregen.

In totaal hebben we 200 hesjes en voor elke groep 2 led-armbanden met een blister reservebatterijen aan kunnen schaffen. De verspreiding over de andere woongroepen heeft ook plaats gevonden. Elk pakketje bestaat uit een tas met artikelen en een flyer. Op deze flyer wordt de bedoeling van de actie uitgelegd.

TERUG

Willem van Otterloostraat

Vanwege langdurige ziekte was er plek voor een nieuwe begeleider aan de Willem van Otterloostraat in Hengelo. Er meldden zich drie herplaatsingskandidaten die alle drie graag aan de slag wilden op onze groep. Er moesten dus sollicitatiegesprekken gepland worden.

Binnen de Willem van Otterloostraat vinden we het belangrijk dat onze cliënten zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken. Daarom hebben we aan alle cliënten gevraagd of ze in de sollicitatiecommissie wilde zitten. Drie cliënten hadden daar wel oren naar.

Ter voorbereiding is aan iedere cliënt gevraagd welke vragen ze hadden voor de kandidaten

en daar is een lijst van gemaakt. Deze lijst is gebruikt door de drie cliënten die het gesprek voerden. Vragen die voorbij kwamen waren bijvoorbeeld: Kun je gamen? Kun je handwerken? Heb je huisdieren? Laat je ons uitpraten wanneer we moeilijk uit onze woorden komen? Welke muziek vind je leuk? Ken je Harry Potter?

Op de dag van de gesprekken had iedere kandidaat dus twee gesprekken. Het eerste gesprek was met iemand van P&O en twee begeleiders en het tweede gesprek was met de eerder genoemde drie cliënten. Daarna is er nabesproken. De ene cliënt gaf aan dat ze zelf alles weet over zichzelf en dat ze goed heeft gekeken wie daar bij past. Ook vond ze het belangrijk dat de nieuwe begeleider aardig is en goed kan handwerken.

De andere cliënt vond zijn gevoel bij de kandidaten erg belangrijk. Hij wilde serieus genomen worden en hij wilde dat ze hem goed konden verstaan. De derde cliënt vond het praten met de kandidaten vooral heel gezellig. Met één van de kandidaten voelde ze meteen een klik, want die was klein en dat is deze cliënt ook. Gelukkig vond deze cliënt haar ook erg aardig.

De cliënten namen hun taak heel serieus en hebben drie fijne gesprekken gevoerd. Na de evaluatie werd een duidelijke voorkeur uitgesproken voor één kandidaat en deze gaat binnenkort aan de slag binnen de Willem van Otterloostraat.

TERUG

Opening Inloop Veeneslagen

Op 17 januari jl. was het eindelijk zover; de officiële opening van Inloop Veeneslagen. Sinds de zomer van 2016 is er elke maandag- en dinsdagavond een inloop bij onze locatie de Kubiek aan de Veeneslagen 80 in Rijssen. Op deze avonden is iedereen van harte welkom. De bezoekers koken en eten samen en na afloop worden er verschillende activiteiten ondernomen zoals spelletjes spelen of wandelen. Het doel van Inloop Veeneslagen is het opbouwen en versterken van het sociale netwerk.

Elke avond is er van één van de vier organisaties een beroepskracht aanwezig. Hij/zij krijgt ondersteuning van een stagiaire en/of vrijwilliger. De organisaties worden ondersteund door ViaVie Welzijn en de gemeente Rijssen-Holten.

Wil je meer informatie over Inloop Veeneslagen? Volg ze dan op Facebook! www.facebook.com/Inloop-veeneslagen

TERUG
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden