Wie zitten er ook alweer in het MT? En waar staan ze eigenlijk voor? Dat zijn de vragen die we in deze rubriek willen beantwoorden. Iedere editie wordt één van de MT-leden gevolgd door een cliënt.

HET GEZICHT VAN HET MT

Erik Boerkamp

Regiomanager Almelo en 
portefeuillehouder ‘Mijn Leven’

LEES VERDER

‘Mijn Leven’? Nee, daar heeft Louise nog niets over gehoord. Toch spreekt de omschrijving van de workshop over ‘Mijn Leven’ haar wel aan. We zijn op de TROTS-dag in de Grolsch Veste en moeten kiezen naar welke workshop we gaan. Samen besluiten we om te gaan luisteren naar het verhaal van Erik Boerkamp over ‘Mijn Leven’.

Hoewel we niet alles begrijpen, wordt een aantal dingen ons wel duidelijk:

• Alle gegevens van Louise staan straks bij elkaar in één systeem.
• Met het programma Caren kan Louise straks zelf bekijken wat er over haar geschreven wordt.
• In plaats van een jaarlijks POP-gesprek kan Louise straks op elk moment een gesprek aanvragen als ze dat wil.

Aan het eind van de dag vraag ik Louise of ze nog eens vaker met mij mee wil denken over ‘Mijn Leven’. Dat wil ze wel.

TERUG LEES VERDER

Twee weken later zitten we om tafel om de informatievoorziening rondom ‘Mijn Leven’ te bespreken. Zowel medewerkers, als cliëntvertegenwoordigers als de cliënten zelf moeten geïnformeerd worden. Daar heeft Louise wel ideeën over. Het belangrijkste is dat het duidelijk wordt uitgelegd, zonder moeilijke woorden. Verder moet de begeleiding de bewoners en deelnemers helpen. Vooral als het over Caren gaat, want Caren is de website waarmee cliënten zelf hun dossier kunnen inzien. Dat spreekt Louise wel aan; dat ze zelf kan lezen wat er over haar

geschreven wordt. En ook dat ze zelf een bericht naar de begeleiders kan sturen als ze het ergens niet mee eens is.

Aansluitend aan dit overleg gaan we in gesprek met Erik Boerkamp en Bernard van Spil. Erik kennen we al, maar wie is Bernard? Bernard is projectleider van ‘Mijn Leven’ en houdt overzicht over het project. Wekelijks bespreekt hij met Erik de voortgang. Vandaag sluiten we aan. We luisteren mee, maar stellen ook veel vragen. Zo zijn we benieuwd hoeveel medewerkers er bij het

project betrokken zijn. Dat blijken er tientallen te zijn, verdeeld over verschillende werkgroepen. Maar hoe zit het dan met de driehoek? Zijn cliënten en cliëntvertegenwoordigers ook betrokken? Jazeker! Tijdens de ontwerpfase zijn zij betrokken geweest bij het opstellen van het programma van eisen. En tijdens de pilot hebben zij samen met begeleiders het systeem getest.

TERUG LEES VERDER

Overigens maakt Erik ons op dit punt duidelijk dat het nadrukkelijk niet om het systeem gaat, maar om het leven van de cliënt. Vandaar de naam ‘Mijn Leven’. Het systeem is slechts een hulpmiddel om datgene wat de cliënt belangrijk vindt, te noteren. Daarover heeft Louise nog wel een vraag: Hoe moet dat straks dan met Caren? Hoe moet ik inloggen? En hoe weet ik hoe het werkt? Dat is een goede vraag. De werkgroep Opleiden heeft als taak er voor te zorgen dat alle doelgroepen met het systeem kunnen werken. Daar hoort ook uitleg aan de cliënten bij; dus dat zullen we hen vragen. Tot slot zijn we benieuwd wanneer de invoering

klaar is. Daarover is Erik duidelijk. We zijn geneigd om als eindpunt of startpunt een datum te noemen waarop het systeem gaat werken. Daar gaat het echter niet om. Het gaat erom dat we anders gaan werken, vanuit het leven van de cliënt. Heel 2017 wordt gebruikt om te wennen aan deze nieuwe denk- en werkwijze. We streven er naar dat aan het eind van 2017 de jaarlijkse POP-cyclus is vervangen door een continu proces. Zodat de cliënt met recht kan zeggen: “Dit is ‘Mijn Leven’.”
TERUG

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden