achtergrond_blok_300x350
VAN DE WERKVLOER

Extra aandacht voor medicijnen

achtergrond_blok_300x350

Minder fouten met medicijnen, meer bewustwording en deskundigheid op het gebied van geneesmiddelen. Dat is waar de Geneesmiddelen Commissie van De Twentse Zorgcentra naar streeft.

LEES VERDER

achtergrond_blok_300x350

Maarten Roord
voorzitter
MAAK KENNIS

achtergrond_blok_300x350

Ingrid Veldhuis
praktijkverpleegkundige
de ColckHof
MAAK KENNIS

achtergrond_blok_300x350

Wendy Poelert-Woertman
taakhouder Enschede
MAAK KENNIS

achtergrond_blok_300x350

Maike van der Schuit
apotheker Mediq
MAAK KENNIS

achtergrond_blok_300x350

Mariska Wermelink
taakhouder Losser
MAAK KENNIS

“Wij houden ons niet bezig met wie wat slikt, maar met het proces en de organisatie rondom de geneesmiddelen”, verduidelijkt voorzitter Maarten Roord van de Geneesmiddelen Commissie.

Doel: zorgen dat het proces vanaf het uitschrijven van een recept tot het gebruik van de medicijnen wordt verbeterd, bewaakt en getoetst.

De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over dit onderwerp. Ook voorziet ze medewerkers van informatie over geneesmiddelen door middel scholing, memo’s en het bezoeken van afdelingen. Bij de scholing van medewerkers is de afdeling Leren en Ontwikkelen betrokken.

Eigen taakhouder medicatie
Iedere woon- of dagbestedingsgroep heeft een eigen ‘taakhouder’ medicatie. Maarten: “De taakhouders schrijven het medicatieplan, monitoren het medicatiebeleid op de groep en houden de werkinstructie actueel. Ze zijn het aanspreekpunt voor de praktijkverpleegkundige, de arts en de apotheker. Het is belangrijk dat de taakhouders informatie krijgen van mensen op de werkvloer. Wij als commissie kunnen ons werk alleen maar doen bij de gratie van die input.”

pil

Bijna alle cliënten van De Twentse Zorgcentra gebruiken medicijnen. Op de woongroep waar Maarten werkt zijn er diverse momenten op een dag waarop cliënten medicijnen krijgen. “Dat zijn allemaal risicovolle handelingen, waarbij je zo min mogelijk fouten wilt maken”, zegt hij. Zijn advies aan collega’s: “Heb je twijfels over iets wat met medicijnen te maken heeft, bel de praktijkverpleegkundige of de arts. Raadpleeg de ander.”

Aantal fouten minimaliseren
De commissie is nu betrokken bij een nieuw ‘verbetertraject’ dat moet leiden tot een betere samenwerking tussen De Twentse Zorgcentra en de leverancier van de medicijnen. Maarten: “Op basis van een kwaliteitstoets van het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een kort, intensief verbetertraject ingezet. Het traject, geïnitieerd door het managementteam, staat onder leiding van het IVM, in samenwerking met de arts, praktijkverpleegkundige en mijzelf als commissievoorzitter. Wij als commissie ondersteunen dat traject volledig; je wilt het aantal fouten minimaliseren. Overwogen wordt om een aandacht functionaris medicijnveiligheid aan te stellen die de schakel is tussen de organisatie en de apotheek.”

Medicijnen in een zakje
De Geneesmiddelen Commissie, opgericht in 2013, bestaat uit taakhouders uit Almelo, Losser en Enschede, praktijkverpleegkundige Ingrid Veldhuis, arts Gertrud Steenhof en Mediq-apotheker Maike van der Schuit. Minimaal vier keer per jaar komen zij bij elkaar. De commissie is ingesteld toen er gewisseld is van apotheker en het Baxtersysteem is geïntroduceerd. Hierbij levert de apotheek de medicijnen in een zakje per innamemoment per cliënt aan.

TERUG

Maarten Roord, sinds 2015 voorzitter van de Geneesmiddelencommissie

“Het managementteam benaderde mij met de vraag of ik voorzitter wilde worden. Ik zei meteen ‘ja’. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en heb altijd veel affiniteit gehad met dit onderwerp. De invloed van medicijnen op het welzijn van cliënten wordt wel eens onderschat. Het is belangrijk dat de goede medicijnen in de goede dosering op de goede manier worden toegediend. Daar wil ik mij voor inzetten.”

TERUG

Wendy Poelert-Woertman,
taakhouder Enschede

“Ik ben opgeleid als verpleegkundige en voel mij (mede) verantwoordelijk voor de medicatiehandelingen op mijn groep. Ik wil mij inzetten voor verbeteringen, niet alleen op mijn eigen afdeling, maar in de hele regio Enschede. Als je opmerkingen hebt, meld ze. Op de werkvloer is veel kennis en inzicht. Wat kan beter, eenvoudiger, veiliger? Welke tips heb jij?”

TERUG

achtergrond_blok_300x350

Maike van der Schuit,
apotheker Mediq

pil

“Als apotheker heb ik vijf instellingen onder mijn hoede en bij alle vijf zit ik in de Geneesmiddelen Commissie. Ik ben het farmaceutische geweten van deze instellingen. Als het farmaceutisch beleid niet volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd of als medewerkers zich niet houden aan protocollen, dan zie ik het als mijn plicht dit aan te kaarten. Afhankelijk van wat er aan de hand is, heb ik contact met artsen, praktijkverpleegkundigen, management en/of de commissie. Meestal hebben onze assistentes contact met medewerkers op de groepen. Fouten en klachten hebben altijd onze aandacht. Als er iets speelt, pakken wij het op. Zoals recent nog de vakantie aanvragen. Hier waren vragen over en soms kwamen de aanvragen te laat binnen. Toen hebben praktijkverpleegkundigen een reminder met de regels gestuurd naar alle afdelingen.”

TERUG

Mariska Wermelink, taakhouder Losser

“Sinds 2000 werk ik als persoonlijk begeleider op de LosserHof (Middenweg 10-12). Wij hebben op de werkvloer een hele verantwoordelijkheid als het gaat over medicatie, vind ik. Het is belangrijk dat onze ervaringen worden gehoord. Het is leuk om samen met anderen na te denken over en te werken aan verbeteringen.”

TERUG

Ingrid Veldhuis,
praktijkverpleegkundige de ColckHof

“Als praktijkverpleegkundige heb ik wat medicatie betreft vooral een rol bij het verwerken van recepten. Ik vind het een uitdaging om naar de apotheek en de groepen toe duidelijk aan te geven wat de bedoeling is. Er worden veel medicijnen gebruikt door onze cliënten. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Door samen steeds weer kritisch te kijken, kunnen we die verantwoordelijkheid aan.”

TERUG
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden