HET GEZICHT VAN HET MT

Joyce Jacobs

Regiomanager Losser e.o. en lid regiegroep Triple-C.

LEES VERDER

Wie zitten er ook alweer in het MT?
En waar staan ze eigenlijk voor?
Dat zijn de vragen die we in deze
rubriek willen beantwoorden. Iedere
editie wordt één van de MT-leden
gevolgd door een cliënt.

Het gewone leven ervaren. Dat is wat Joyce Jacobs samen met medewerkers, verwanten en andere betrokkenen wil bereiken voor de bewoners van de LosserHof. Vincent kan daar wel over meepraten. Hij woont sinds een half jaar in een eigen appartement. Dat was eerst wel even wennen, maar nu wil hij niet meer terug. Op de vraag of hij deze manier van leven ervaart als een gewoon leven, antwoordt hij volmondig “ja”. 

Daarom is Vincent een prima gesprekspartner om aan te sluiten bij de regiegroep Triple-C. In het OC praat Vincent met de regiegroep over Triple-C.

Triple-C? Is dat weer iets nieuws? Ja en nee. Aan de ene kant is Triple-C als visie iets nieuws binnen De Twentse Zorgcentra, maar aan de andere kant is het gedachtegoed van Triple-C niet nieuw. Triple-C wil cliënten het gewone leven laten ervaren. Daarom sluit het goed aan bij ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, zoals STERK, de Handicap Experience en het beleid vrijheid en veiligheid.

TERUG LEES VERDER

Dit is voor Vincent iets te veel ingewikkelde taal; het lijkt alsof het te moeilijk voor hem is. Maar, als we hem vragen wat voor hem belangrijk is in zijn dagelijkse leven, kan hij dat heel goed onder woorden brengen: “Luister naar me en probeer me te leren kennen. Let niet alleen op wat ik doe, maar vooral op wat ik nodig heb. Als ik boos ben, kijk dan niet naar mijn boosheid, maar probeer te ontdekken wat er aan de hand is.” Kijk, dat is in gewone woorden precies wat Triple-C wil: niet kijken naar het (probleem)gedrag van cliënten, maar kijken naar de onvervulde behoeften die er achter dit gedrag schuil gaan.

TERUG LEES VERDER

Overigens houdt Triple-C niet in dat alles kan en dat alles mag. Bij het gewone leven hoort ook dat er regels zijn en dat je het niet altijd met elkaar eens bent. Ook daar kan Vincent over meepraten. Onlangs heeft hij nog met Joyce gesproken en waren ze het niet met elkaar eens. Toch is dat geen belemmering om gewoon met elkaar om te blijven gaan en elkaar in een andere context weer tegen te komen.

Tot zover het gedachtegoed van Triple-C. Nu de implementatie. Hoe ziet die er uit? Daarop wordt nadrukkelijk geantwoord dat het niet de bedoeling is om een methode van bovenaf op te leggen aan de groepen. De intentie is veel eerder om datgene wat intuïtief al gebeurt, te versterken, namelijk de eigen regie van de cliënt. Het streven is dat medio 2017 het gedachtegoed van Triple-C algemeen bekend is op de LosserHof en dat van hieruit gehandeld wordt. Ook hierover heeft Vincent wel ideeën. Hij wijst er op dat veranderingen stapje voor stapje doorgevoerd moeten worden. Dan is de kans op succes het grootst.

Iets anders waarmee het gewone leven op de LosserHof gestalte krijgt, is de inzet van de wijkagent. Iedere maand heeft Joyce overleg met agent Bennie Peters. Vincent is uitgenodigd om deze keer aan te sluiten.

Dat wil hij wel; behalve een interessant gesprek levert het ook nog eens mooie foto’s op met Bennie en zijn politieauto!

Bennie is betrokken bij het leven op de LosserHof. Bijvoorbeeld als er cliënten weglopen. Door regelmatig op de LosserHof aanwezig te zijn en door situaties te bespreken, weet hij steeds beter hoe hij en zijn collega’s met de bewoners om moeten gaan. Verder benadrukt Bennie dat de LosserHof echt een gewone woonwijk is. De wegenverkeerswet is er van kracht en er zijn voorzieningen die ook in andere woonwijken aanwezig zijn. Daar wil Vincent nog wel iets over zeggen. De voorzieningen zijn namelijk heel belangrijk. Vooral voor bewoners die niet in staat zijn om zelf naar Losser te gaan. Juist door de voorzieningen is het leven op de LosserHof echt een gewoon leven. En dat moet zo blijven!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden