HET GEZICHT VAN HET MT

Anneke Morsink

Regiomanager Enschede en
portefeuillehouder STERK.

LEES VERDER

Wie zitten er ook alweer in het MT? En waar staan ze eigenlijk voor? Dat zijn de vragen die we in deze nieuwe rubriek willen beantwoorden. Iedere editie wordt één van de MT-leden gevolgd door een cliënt.“Ja, natuurlijk!”

Dat zei Lisa toen haar gevraagd werd
om met Anneke op pad te gaan. En daarna:
“Ja, ik heb veel vragen over STERK.”

Met die vragen onder haar arm ging Lisa op pad naar de inloopbijeenkomst. Een breed gezelschap van managers, verSTERKers en coaches zat met Anneke om tafel. Lisa liet zich daardoor echter allerminst intimideren. Sterker nog: het was een uitgelezen kans om haar eerste vraag te stellen: “Wat is STERK eigenlijk?”

Dat bleek nog niet eens zo makkelijk uit te leggen. De aanwezigen wisten natuurlijk wel wat STERK is, maar hadden dit nog niet vaak uitgelegd aan cliënten. Uiteindelijk kwam er echter toch een cliëntvriendelijk antwoord op tafel: “Als jouw groep verSTERKt wordt, komt er iemand praten bij jou op de groep. We bespreken dan hoe jullie als bewoners mee kunnen beslissen wat er op de groep gebeurt. STERK wil zeggen dat de bewoners samen met de begeleiders en de familie beslissingen nemen over bijvoorbeeld het eten, de was, de roosters, vrijetijdsbesteding, enz.” Hierop liet Lisa weten in het weekend vooral vrij te willen zijn. Groot gelijk, Lisa!

TERUG LEES VERDER

“Waarom gaat de linnenkamer
eigenlijk dicht? Is dat vanwege
bezuinigingen?”
Dat was een lastige vraag.

Al pratende over allerlei praktische zaken die op een woongroep voorbijkomen, kwam het gesprek vanzelf op voorzieningen als de linnenkamer, de centrale keuken en de restaurants. Daar wilde Lisa nog wel één en ander over weten: “Waarom gaat de linnenkamer eigenlijk dicht? Is dat vanwege bezuinigingen?” Dat was alweer een lastige vraag. Eén van de redenen dat de linnenkamer dicht gaat, is dat woongroepen steeds meer zaken zelf doen, bijvoorbeeld de was. Daar werd echter wel aan toegevoegd dat er een passende oplossing gezocht wordt voor de mensen die nu bij de linnenkamer werken. Dat geldt zowel voor de medewerkers als voor de cliënten. “Wat is dan een passende oplossing?” “Dat is werk dat lijkt op het werk dat ze nu doen.”

TERUG LEES VERDER

Met een gekscherend
lachje antwoordde
Anneke:

“Nu weet je gelijk
waarom mijn agenda
altijd zo vol is.”

Al die veranderingen in voorzieningen hebben trouwens ook consequenties voor de gebouwen. Zo ook voor het gebouw waar Lisa werkt: Alles onder 1 dak. Uiteraard wilde Lisa graag weten wat er dan gaat gebeuren. Daarop kon nog geen antwoord gegeven worden, maar Henni had wel een mooie toezegging: “Als we plannen gaan maken voor jullie gebouw, mogen cliënten die in dit gebouw werken, meedenken. We willen graag rekening houden met jullie wensen.” Die staat genoteerd!

Een week later was Lisa opnieuw van de partij. Nu bij een vergadering waarin gesproken werd over de special STERK. Inderdaad, half mei komt er een special uit die geheel gewijd is aan STERK. Een breed scala aan betrokken partijen komt aan het woord. Uiteraard verSTERKte groepen, maar daarnaast ook de OR, de CCR, de stuurgroep, een verSTERKer, een coach, een manager, ondersteunende diensten, enz. En last but not least natuurlijk de cliënten en hun verwanten. Gelukkig kent Lisa een heleboel cliënten en wist ze zelfs te vertellen waar ze allemaal wonen en werken.

De taken werden verdeeld onder de aanwezige vergadertijgers, waarbij Anneke stiekem een paar actiepunten kreeg toebedeeld door Bert. Lisa had prima in de gaten dat Anneke deze punten helemaal niet had toegezegd en moest hartelijk lachen dat ze er zo tussen werd genomen: “Dat was erg grappig”. Met een gekscherend lachje antwoordde Anneke: “Nu weet je gelijk waarom mijn agenda altijd zo vol is.”

Na een uur was alles duidelijk en kon de vergadering afgerond worden. Hoewel Lisa’s afspraken met Anneke daarmee ook tot een einde kwamen, had Anneke nog een mooie uitnodiging voor Lisa: “Als het artikel klaar is, gaan we samen een broodje eten om de tekst te lezen.” Een goed voorbeeld voor de volgende MT-leden die gevolgd worden!

TERUG
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden