leveninvrijheid
Bopz en vrijheidsverruiming
V A N   D E   W E R K V L O E R

Binnen De Twentse Zorgcentra wordt hard gewerkt aan het vergroten van de vrijheid van de cliënten, waarbij een goede balans gezocht wordt tussen het bieden van zoveel mogelijk vrijheid binnen een veilig kader. Met soms vallen en opstaan worden bijzondere resultaten geboekt. Maar er is nog genoeg te doen. Het programma Vrijheid en Veiligheid biedt ondersteuning.
LEES VERDER

‘Een betekenisvolle, goede relatie tussen bewoner en hulpverlener is bepalend voor de kwaliteit van de zorg.’


Marleen de Lange, beleidsmedewerker en Paul Trommelen, adviseur, vertellen over Vrijheid en Veiligheid.

De visie van De Twentse Zorgcentra is uitgangspunt van al ons denken en handelen, vertelt Marleen. Ik wil dingen doen waar ik blij van word; dat geldt niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor ons zelf. De praktijk staat voorop, aldus Paul. Wij gaan niet van achter een bureau bepalen wat nodig is of hoe de zorg vorm gegeven moet worden. De kracht en de deskundigheid ligt bij de teams, samen met de gedragskundige. De nadruk moet ook niet alleen maar liggen op het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen, vertelt Paul. Samen met de cliënt en zijn verwanten onderzoeken hoe de kwaliteit van leven vorm kan krijgen, is de uitdaging. Op deze manier kijken geeft energie, je ziet eerder kansen.

Natuurlijk, de Inspectie controleert of we goede en veilige zorg bieden en zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen; het is ook goed dat we hierover verantwoording afleggen. Maar samen écht luisteren naar de cliënt en samen onderzoeken op welke wijze de cliënt zijn of haar eigen leven kan inrichten staat bij ons voorop, aldus Paul.
TERUG LEES VERDER

Ook minder leuke onderwerpen krijgen de nodige aandacht.

De registratie van Middelen en Maatregelen is nog niet helemaal op orde, vertelt Paul. Hier moeten we met z’n allen nog wat zorgvuldiger in worden. Nee, wij houden ook niet van bureaucratie, maar dit soort zaken moet gewoon op orde zijn. Inzetten op het vergroten van de vrijheid van cliënten betekent niet dat er nooit onvrijwillige zorg kan plaatsvinden, vertelt Marleen. Goede zorg en ondersteuning bieden betekent soms ook dat moet worden ingegrepen in de vrijheid van cliënten. Maar altijd na een zorgvuldige afweging en met een goede onderbouwing van de keuze!

Marleen en Paul werken achter de schermen, zoals zij zelf aangeven. Zij zijn er van overtuigd dat veranderingen die vanuit de teams, ondersteund door de gedragskundige, komen, veel sterker en duurzamer zijn. Er zijn ook veel ‘good practices’; we kunnen veel van elkaar leren. Er komen veel vragen om ondersteuning binnen. Onze cliënten rekenen op ons. We zijn de vrijblijvendheid wel voorbij, vindt Paul.

Tot slot pleiten beiden voor het nemen en bieden van ruimte om te experimenteren. Je kunt nu eenmaal niet alles vooraf plannen. Ga met elkaar in gesprek en ga aan de slag. Leren van fouten is altijd beter dan niets doen.
TERUG

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden